سنجش وارزشیابی با رویکرد سنتی:

بیشتر به فراورده ومحصول کار توجه می کند نه به فرایند کار آموزش

از ارزشیابی بیشتر برای نشان دادن پیشرفت تحصیلی استفاده می شود

باز خورد وفرایند کار مشخص نمی شود.

فرصتی برای رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت وجود ندارد

به جای آن که ابزاری در اختیار فرایند یاددهی -یادگیری باشد ؛خود هدف شده است

..........

(ادامه دارد)تاريخ : سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥ | ٥:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()