کدام آموزش می تواند یادگیری مطلوب رادر فراگیران ایجاد نماید؟

بدیهی است ِآموزشی که باید ما را به سوی یادگیری مطلوبی که در قسمت قبل اشاره گردیدِ ؛رهنمون سازد؛باید از ویژگی های خاصی برخوردارباشد که تحت عنوان(ویزگی های یک آموزش معتبر )به آن اشاره می نمایم.

ویژگی های یک آموزش معتبر:

*آموزش همراه با پژوهش باشد.

*آموزش باید سعی در تلفیق دانش داشته باشد.

*ارزشیابی ارزشی بیش از موفقیت در جلسات امتحان داشته باشد.

*زندگی گروهی فرد را اصل قرار دهد.

*افراد را به یک فراگیر مادم العمر تبدیل کند.

کدام ارزشیابی می تواند آموزش معتبر را ارزیابی کند؟

ارزشیابی سنتی(نتیجه مدار)

یا

 ارزشیابی اصیل ومطلوب(فرایند مدار)

قبل از آن که به نوع ارزشیابی همسو با آموزش معتبر بپردازیم؛لازم است تعریف صحیحی از

ارزشیابی داشته باشیم.

تعریف ارزشیابی:

ارزشیابی به یک فرایند نظامدار؛برای جمع آوری؛تحلیل وتفسیر اطلاعات گفته می شود؛به این منظور که تعیین شود ؛آیاهدفهای مورد نظر؛تحقق یافته اندیا در حال تحقق یافتن هستند وبه چه میزانی؟ 

اهداف ارزشیابی:

۱-شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان

۲-شناساندن اهداف آموزشی در فرایند تدریس

۳-بهبود واصلاح فعالیت های آموزشی وروش های تدریس معلم

۴-شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان وترمیم آنها

۵-ایجاد رغبت وکسب عادات صحیح آموزشی در فراگیران

۶-عاملی برای ارتقاء شاگردان

۷-......

(ادامه دارد)

 تاريخ : پنجشنبه ٩ آذر ۱۳۸٥ | ٢:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()