بارم بندی   پیشنهادی دروس پایه ی   سوم راهنمایی تحصیلی  برمبنای بارم بندی ارسالی

دفتر برنامه ریزی وتالیف  کتب درسی وزارت متبوع  وبا عنایت به

تغییرات کتابهای درسی

به اهتمام

 گروههای آموزشی دوره ی عمومی استان

در سال تحصیلی

88-87

برای مشاهده ی بارم بندی ؛برروی  نام درس کلیک نمایید

 

اجتماعی          املای فارسی

انشای فارسی    تاریخ      
حرفه وفن

دفاعی     دینی    ریاضی١         ریاضی٢

                                                  زبان١       زبان٢

 


       عربی   

                                          
علوم تجربی١     علوم تجربی٢    علوم تجربی٣

   
قرآن ١    قران٢   قرآن٣    قرآن۴

جغرافیتاريخ : دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ | ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()