یادگیری ساختن گرا؛فرایندی پویا ودرونی است که طی آن ؛فراگیران به شکلی فعال وبا

ارتباط دادن اطلاعات جدید به آن چه که قبلا آموخته اند؛دست به (ساخت دانش)

می زنند.

هدف نهایی ساختن گرایی ؛حمایت از دانش آموزان است تا آنها را به متفکرانی خلاق

وحل کننده ی مسائل تبدیل نماید

دانش آموزی فکور که قدرت شناخت واستفاده از آموخته های خود را دارا باشد.تاريخ : پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧ | ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()