١- بیان روشن وواضح نتایج وپیامدهای یادگیری(هدفهای آموزشی) برای

فراگیران در راستای در نظر گرفتن انتظارات وقضاوت در باره ی اینکه آیا به 

آنهارسیده اند یا خیر؟

٢- منفعل یا اثر پذیر بودن فراگیر

٣- بسیار مهم بودن رسیدن به نتیجه ی مطلوب

۴- انبار شدن محرکها در ذهن فراگیران و فراخوانده شدن آن در موقع نیازتاريخ : پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()