.1 یاد خدا دلهای ما را آرامش می دهد و دل آرام و مطمئن، انرژی روحی و روانی فراوانی جهت حل و فصل مسائل زندگی را برای ما فراهم می آورد.


.2 برای رسیدن به هدفهای زندگی باید همواره از   خطرکردن در زندگی خود نهراسید واز موقعیت های ایجاد شده به عنوان تجربه استفاده گردد. چون تجربه راه شکست را برای رسیدن به موفقیت نشان می دهد. تجربه آن چیزی نیست که برای انسان روی می دهد بلکه واکنشی است که وی در برابر آن رویداد از خود نشان می دهد.


.3 وقتی ترس را رها کنیم، فقط علاقه مندی و امید است که برجامی ماند در این زمان باورهایی که در فرد به وجود می آید که او می  تواند به جای آشفتگی، آرامش و به جای ترس، شجاعت، عشق و امید به فردای زندگی را با اختیار خود برگزیند.


.4 اگر می خواهید تصویر و نگاه خوبی از خویشتن داشته باشید باید دست از مقایسه خود با دیگران برداری. چون شما منحصر به فرد هستید و شخصیت شما وابسته به خودتان می باشد. هیچکس دیگر در این جهان بزرگ نمی تواند خود شما باشد. او نبوده و نخواهد آمد.


.5 ما همان گونه زندگی می کنیم که به خویشتن نگاه می کنیم.


.6 نگرش در انسان حرکت ایجاد می کند. اگر نگرش مثبت باشد حرکت سازنده و نتیجه مطلوب و اگر نگرش منفی باشد حرکت تخریبی و نتیجه اش ناخوشایند.
.7 اندیشمندان همیشه می گویندکه اگر می خواهید انسان بزرگی شوید باید نسبت به همه چیز و همه کس نظر مناسب و نگاه خوبی داشته باشید و برای رسیدن به خود واقعی و کسب باورهای ارزشمند، خویشتن را دوست داشته باشید.


.8 با توجه به توانائیهای خود به کاری که انجام می  دهیم ایمان  و باور درونی داشته باشیم. در این صورت موفقیت قطعی خواهد بود.


.9 به دنبال رخدادهای جذاب بوده و زندگی عاشقانه و آگاهانه را از خود انتظار داشته باشید.


.10 انسان تا زمانی که خود را باور نداشته باشد، آرامش ندارد.


.11 ابراهام مازلو روانشناس آمریکایی (1970 - 8 190 ) که از بزرگترین نظریه پردازان نهضت توانائیهای انسان به حساب می اید، زندگی را نه در بودن بلکه در شدن می دیده است و در این راستا نظریه خودشکوفایی را مطرح ساخته است.


.12 اگر تمایل به انجام کاری نداری به راحتی به خود و دیگران نه بگوئید.


.13 همیشه سعی کنید احساس خوبی از بودن خود داشته باشید، به شاد زیستن و شادکامی زندگی خود فکرکنید.


.14 این حقیقت را بپذیرید که از آنچه که فکر می کنید بهتر هستید.


.15 هیچ وقت خود را دست کم نگیرید.


.16 به جای آنچه هستید به آنچه که می توانید باشید توجه کنید.


.17 بدانید برای تغییرکردن هیچ وقت دیرنیست.


.18 در جریان خودباوری انسان باید از آنچه انجام می دهد لذت ببرد و به نیروی برتر خود ایمان داشته باشد.


.19 هیچ گاه نیروی عظیم اراده را در جسم کوچک خود زندانی نکنید.


.20 به تقویت روحیه و اعتقادات خود بپردازید و دلگرم و مقاوم به زندگی ادامه دهید.


.21 حملات مهاجمان درونی و  بیرونی را با نیروی خودباوری خنثی کنید و پیوسته کاری را انجام دهید که موجبات خرسندی وجدانتان را فراهم سازد.


.22 همواره برنامه ها  مسیرهای خود را بازشناسی کنید تا در زندگی دچار وقفه نشوید.


.23 اگر به پیروزی خود معتقد باشید، مطمئنا پیروز و برنده خواهید شد. و نیل به  خواسته های زندگی برای شما سهل و آسان می گردد.


.24 هیچ وقت نخواهید کسی یا کسانی که به جای شما تصمیم بگیرند و یا به جای شما زندگی کنند، باید باور کنید وقتی که چیزی را بخواهید مطمئنا آن را بدست خواهید آورد.

 

عزیزه نوری--- بازیابتاريخ : چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧ | ۸:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()