دیدگاه وود؛اومرا؛برولیر (wood-omera-brolliar)

١- پائین بودن عزت نفس واحساس ارزشمندی

٢- نارضایتی ناشی از عدم فعالیت وعلاقه نداشتن به کار

٣- فقدان آموزش؛راهنمایی؛اهداف ؛تربیت وتجارب مورد نیاز وبدفهمی وسوءبرداشت از قوانین واستانداردها

۴- باوری که یک فرد از خود دارد

۵- مسائل شخصی که نمی تواند در خانه حل شود ویادر خانه اتفاق می افتد.تاريخ : دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧ | ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()