هدف تربیت باید توسعه وگسترش ظرفیت درونی وقوه ی جذب وهضم محرکها

در کودک باشد ونه تحمیل وتزریق معلومات ومحفوظات به او

آماده سازی عاطفی ودرونی ؛بس عمیق تر ازپیام دهی واندرزگویی است.تاريخ : چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ | ٩:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()