درصد نمره ای که برای هر مهارت در نظر گرفته می شودباید با زمان صرف شده توسط هر دانش آموز برای یادگیری آن مهارت در ارتباط باشد.

به عنوان مثال دانش آموزی که ۷۰درصد از وقت خود را صرف یادگیری تولید شفاهی زبان

می کندباید ازارزشیابی متناسب با این زمان برخوردار شود.

هنگام تهیه وتدوین اهداف یادگیری وراهکارهای ارزیابی؛ معلم بایدبه نیازهای شخصی دانش آموزان خود توجه نماید.

ارزشیابی باید سبب افزایش مهارت ارتباطی وزبانی در دانش آموزان شود.

به عنوان مثال در فرانسه ؛ارزشیابی باید شامل مسائل فرهنگی وکلیه ی اجزاءبرنامه ی آموزشی باشد.تاريخ : شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥ | ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()