١- انضباط کلاسی:یعنی استقرار شرایط کلاس به نحوی که شاگرد به طور مثبت به کمک فعالیتهای مربوطه ؛استعدادهای خود را تحقق بخشد.

٢-انضباط درمانی:عبارت است از کمک به دانش آموزان برای غلبه برضعفها وتوسعه ی قدرتهای خویش

٣-انضباط کیفری:مشتمل است براقداماتی که دانش آموزان را وادار به اصلاح رفتار خویش نمایدتاريخ : پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧ | ۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()