مفهوم اساسی انضباط؛آموزش دادن وتربیت نمودن به ویژه در موضوع رفتار دانش آموزان می باشد؛که البته دانش آموز در آن احساسات ونیازهایش ؛مد نظر قرار می گیرد؛حق انتخاب واختیار  ؛عزت نفس ؛امید وانتظار دارد ودراین آموزش وپرورش جرات آموزی ومسوولیت پذیری ؛دو شاخص اصلی می باشد.تاريخ : پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ | ٤:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()