این انجمن انضباط سیستمی آموزش و پرورشی می داند که کودکان برای کسب توانایی در زمینه ی خود  کنترلی ؛خود اداری ومراقبت از سایر امور آماده می سازد.

انجمن مذکور انضباط اثر بخش را داری سه جزء اساسی می داند:

١- یک محیط یادگیری که دارای ویژگی های مثبت وحمایتگرانه است.

٢- یک استراتژی برای تدریس نظامدار وتقویت رفتارهای مطلوب

٣- یک استراتژی برای کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوبتاريخ : پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ | ۳:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()