لیست اسامی نفرات برگزیده همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
محورناحیه / منطقه  نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیدوره تحصیلی
1شهرضاسید شهرام اسدی فوق لیسانسکارشناس
1ناحیه چهارثریا مهران فرلیسانسمتوسطه
1آران و بیدگلملیحه عابدلیسانسمتوسطه
1آران و بیدگلعباس معین فرفوق لیسانسمدرس دانشگاه
1بن رودفاطمه پاک سرشتلیسانسابتدایی
1تیران و کرونمعصومه حسیناییلیسانسابتدایی
1برخوارنرگس صدیقلیسانسمتوسطه
1کاشاناشرف مهدی پورفوق لیسانسمتوسطه
2کاشاناکرم سادات بهشتیانلیسانسراهنمایی
3نایینناصر وزیری سرشکفوق لیسانسکارشناس
3کاشاننگار باباییلیسانسمتوسطه
3گلپایگانزهرا زاهدیفوق لیسانسمتوسطه
3کاشانطیبه طاووسی آرانیفوق لیسانسمتوسطه
4کاشانراضیه تحقیقیلیسانسابتدایی
4نجف آبادمحسن موحدیفوق لیسانسمتوسطه
4کاشانزینت طوطیانلیسانسابتدایی
5فلاورجانحسین لشکریفوق لیسانسکارشناس
5کاشاناکرم متقی رضاییلیسانسمتوسطه
6تهرانعلی اصغر شاهرودی - محمد چیذریفوق لیسانسمدرس دانشگاه
6شهرضامحمدعلی تصدیقیفوق لیسانسمتوسطه
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی * تیر ماه 1385                
 


تاريخ : یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٥ | ٢:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()