هدف اساسی از انضباط در مدارس امروزی ؛ایجاد محیط وفرصتهای آموزسی مناسب برای فرایند یاددهی -یادگیری می باشد وعدم ایجاد ویرقراری آن موجب عدم تحقق اهداف آموزشی واخلال در فعالیتهای یادگیری می گردد.تاريخ : جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧ | ٩:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()