در نظام آموزش وپرورش ایران اهداف کلی تعلیم وتربیت شامل اهداف اعتقادی ؛اخلاقی ؛علمی - آموزشی ؛فرهنگی -هنری ؛اجتماعی ؛زیستی واقتصادی وسیاسی است.دراین راستا ؛پرورش روحیه ی نظم وانضباط ؛یکی از اهداف اخلاقی می باشدتاريخ : پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧ | ۳:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()