امروزه از ارزشیابی تکوینی(مستمر) به عنوان ارزشیابی حرکت زا چ

(ارزشیابی در عمل)نام می برند.

 این نوع ارزشیابی بر عوامل سه گانه ی

(تعریف موفقیت؛مراقبت برای کسب موفقیت وسنجش وارزشیابی موفقیت )تاکید دارد.

 تاريخ : پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧ | ٩:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()