تربیت و پرورش فرزندان از مهم ترین وظایف والدین محسوب می شود و هماهنگی والدین در شیوه های تربیتی تأثیر به سزایی در تربیت صحیح فرزندان دارد.

فرزندان براساس نوع تربیتی که والدینشان به آن ها اعمال کرده اند در جامعه حضور می یابند و در بین هم نوعان خود زندگی می کنند.
کودکان از همان آغاز تولد مستعد و آماده پذیرش هر گونه شیوه تربیتی هستند بنابراین والدین برای داشتن فرزندانی صالح و با تربیت باید از همان روزهای آغاز مراقب رفتار خود در حضور کودکان باشند. زیرا حتی جنین در رحم مادر هم از برخورد والدین و اطرافیان تأثیر می گیرد.
خانواده هایی که دچار بی نظمی و هرج و مرج رفتاری هستند و گاهی سخت گیر، گاه آسان گیر و زمانی متعادل رفتار می کنند، فرزندانی خواهند داشت که نه تنها در تصمیم گیری و ارتباط با اعضای جامعه دچار مشکل می شوند بلکه نمی توانند با والدینشان نیز ارتباطی مسالمت آمیز، آرام و دوستانه برقرار کنند


در عصر حاضر که والدین به دلیل مشغله کاری زمان کمتری را کنار فرزندانشان سپری می کنند، باید در همان زمان کم، کیفیت رابطه خود را بهبود بخشند و رفتاری آرام، متعادل و دوستانه با فرزندان خود داشته باشند.
در خانواده هایی که والدین هر دو، شاغل هستند پدر و مادر به دلیل این که زمان کمتری کنار فرزندانشان هستند نمی توانند در انتخاب شیوه تربیتی با هم هماهنگی داشته باشند و این نبود هماهنگی مشکلات زیادی را ایجاد می کند و گاهی هرج و مرج در این خانواده ها باعث می شود کودکان به دوستان ناباب، مواد مخدر، فرار از منزل و ... روی آورند.

والدین نباید در صورت نبود تفاهم در حضور فرزندانشان به مشاجره، قهر و دعوا بپردازند و باید توجه داشت که فرزندانی که در خانواده های تک سرپرست زندگی می کنند بسیار متعادل تر از فرزندانی هستند که در خانواده هایی با پدر و مادر ولی پر مشاجره رشد می یابند.
مشاجره والدین در حضور فرزندان باعث تضعیف روحیه و سلب آرامش در فرزندان شده و فرزندان احساس کمبود محبت، سرگردانی و ... می کنند که آینده آن ها را تهدید می کند.
تنبیه و تشویق های به موقع پدر و مادر باعث می شود فرزندان بتوانند رفتار درست و نادرست را بشناسند و در تشخیص خوب و بد با مشکل جدی روبرو نشوند.

اگر والدین در تربیت فرزندان بتوانند با هم هماهنگی داشته باشند اطرافیان هم اجازه دخالت بی موقع و نامناسب را نخواهند داشت و فرزندان با یک شیوه تربیتی مناسب به طور متعادل رشد می یابند.
(بازیاب)تاريخ : پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧ | ٧:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()