انتظار پنجم:احترام

درخواست شماره یک معلمان از والدین در قرن بیست ویکم این است:

هنگامی که به دنبال فرزندتان می آیید؛احوالپرسی کوتاهی هم با اوداشته باشید.

٣٠ثانیه وقت وتوجه کامل خود را به فردی بدهید که چندین ساعت در روز را با فرزندتان سپری می کند.

 تاريخ : شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧ | ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()