اسامی برگزیدگان محور شماره ی شش (سایر عناوین ارسالی )

جهت ارائه به هیات علمی همایش **قسمت دوم

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
برخوارصدیقه سادات میریاستثنایی
باغبهادرانپروانه فتاحیان 
باغبهادرانعصمت رهنمایابتدایی
شهرضازهره فتحیابتدایی
شهرضاالهه پایدارابتدایی
شهرضاافسانه صفاردانشجو
ناحیه 3رویا آشورابتدایی
باغبهادرانناهید عطاییراهنمایی
باغبهادرانفریبا پولادیمتوسطه
باغبهادرانفاطمه جهاندار 
ناحیه 5الهه حیدریمتوسطه
ناحیه 5صغری کرباسیمتوسطه
شهرضارضوان گلابیابتدایی
ناحیه 3مینا طراویاناداره
دهاقانمجتبی یزدانیمتوسطه
ناحیه 2مریم نظریراهنمایی
شاهین شهرزرین تاج موسویانابتدایی
ناحیه 4فریبا هاشمیمتوسطه
ناحیه 1فاطمه نصراصفهانی 
نایینرحیم رضاپورمتوسطه
نایینفاطمه صل علیمتوسطه
ناحیه 5صفورا یزدچیمتوسطه


تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۳:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()