اسامی برگزیدگان محور شماره ی شش (سایر عناوین ارسالی )

جهت ارائه به هیات علمی همایش **قسمت اول

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
 تقی آقا حسینیمدرس
خوانساراکرم عزیزیابتدایی
ناحیه 5اکبر کریمی دستگردیابتدایی
ناحیه 5فاطمه قاسمیراهنمایی
تیران و کرونفریبا علی یارراهنمایی
ناحیه 5فرحناز آتشی شهین حسینیاستثنایی
مبارکهمصطفی جعفریراهنمایی
تهرانعلی اصغر شاهرودیمحمد چیذریدانشجو دانشیار
گلپایگانرقیه کریمیابتدایی
باغبهادراناشرف السادات
خادم الهادی
ابتدایی
باغبهادرانزیبا طاهریراهنمایی
باغبهادرانفرزانه طاهری 
باغبهادرانالهام حجتی 
باغبهادرانمعصومه محمودیه 
ناحیه 5 محمد ترابی 
شهرضانصرت سامعابتدایی
پیربکرانحکیمه عبداللهیابتدایی
ناحیه 2منیژه شیرخانیراهنمایی
سازماناحمدرضا زمانیسازمان
تیران و کرونزهره رجب زادهابتدایی
تیران و کرون محمود پاک دامنابتدایی
تیران و کروناعظم عابدینی ابتدایی


تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۳:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()