اسامی برگزیدگان محور شماره ی سه (استفاده ازارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری و...)جهت ارائه به هیات علمی همایش**قسمت دوم

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
کاشاناعظم پاسبانیان بیدگلیمتوسطهمیمهزهرا زاهدیابتدایی
کاشانزهرا حمیدی دهقینهضتناحیه 5زهرا نوروزی اصفهانیراهنمایی
کاشانمرضیه اوباییمتوسطهنایینفهیمه سلطانی محمدیراهنمایی
کاشانلیلی صاحبی کاشیمتوسطهشهرضامریم علی اکبریراهنمایی
کاشانمعصومه مدرسیمتوسطهناحیه 2مهری عابد اصفهانیمتوسطه
جرقویه سفلیفاطمه نیکبخت راهنمایینایینزهرا امامی بافرانیابتدایی
کاشانفریبا زمان احمدیابتداییدهاقانمحمد خدادادیاداره
کاشانافضل حلاج باشیابتداییدهاقانپروانه صدریمتوسطه
کاشانطیبه طاووسی آرانیمتوسطهدهاقانظریفه آقالر 
کاشان آذر عامریراهنماییمیمهزهرا اسفندیابتدایی


تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()