اسامی برگزیدگان محور شماره ی دو(ارزشیابی از فعالیت های گروهی)جهت ارائه به هیات

علمی همایش

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلی
تیران و کرونزهرا مظاهریراهنمایی
تیران و کرونرضوان شریف پورراهنمایی
تیران و کرونمحبوبه فداییابتدایی
تیران و کرونبنفشه احمدیانراهنمایی
ناحیه 3 فرزانه ادیبیابتدایی
ناحیه 3فریده سجادی 
نایینزهرا نظری محمدی 
کوهپایهاکبر جعفریمتوسطه
سمیرممهناز بهرامیانراهنمایی
کاشاناکرم سادات بهشتیانراهنمایی
کاشانمهین دلاوریانراهنمایی
جرقویه علیارضا منصوریابتدایی
شهرضامریم رضازادهراهنمایی


تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ۸:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()