مباحث مطروحه در مقاله از طرف ایشان:

مقدمه - سنجش واقعی -مبانی نظری - روش کمی سازی - ملاکهای عملکرد -

مقیاس کمی سازی

روایی وپایایی - مراحل تدوین پوشه کار - مراحل تدوین تکالیف عملکردی - روش سنجش واقعی آموزش وپرورش - فهرست منابع

اصل مقاله در قسمت (ادامه مطلب) قابل مشاهده می باشد.


http://irapic.com/uploads/1217174754.jpg

http://irapic.com/uploads/1217142678.jpg

http://irapic.com/uploads/1217201625.jpg

http://irapic.com/uploads/1217164134.jpg

http://irapic.com/uploads/1217164647.jpg

http://irapic.com/uploads/1217191029.jpg

http://irapic.com/uploads/1217148119.jpg

http://irapic.com/uploads/1217179280.jpgتاريخ : یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧ | ٧:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()