دکتر حسنی که از ایشان باید به عنوان یکی از مبتکران ارزشیابی توصیفی در ایران یاد نمود؛ مقاله ی خود رادر محورهای ذیل ارائه داده اند:

١- مقدمه

٢-معنا ومفهوم ارتقاء خود به خود

٣- تاریخچه ی الگوی ارتقاءخود به خود

۴- گسترش بین المللی الگوی ارتقاء خود به خود

۵- آثار مثبت الگوی ارتقاء خود به خود

۶- هماهنگی سنی در پایه ها

٧- کاهش آثار منفی مردودی بر روی شخصیت دانش آموزان

٨- حذف آثار وعواقب اقتصادی ناشی از مردودی

٩- خسارتهای مستقیم تکرار پایه وترک تحصیل

١٠- خسارتهای غیر مستقیم تکرار پایه وترک تحصیل

١١- کاهش عوارض اجتماعی مردودی

١٢- آثار منفی ارتقاء خود به خود تحصیلی

١٣- نتیجه گیری

١۴- منبع فارسی -انگلیسی واینترنتی

 


 http://upload.iranblog.com/1/1216978226.jpg

 http://upload.iranblog.com/1/1216939300.jpg

 http://upload.iranblog.com/1/1216938644.jpg

http://i36.tinypic.com/sl35ep.jpg

http://i37.tinypic.com/v5hnv4.jpg

http://i37.tinypic.com/21kfd78.jpg

http://upload.iranblog.com/1/1216983821.jpg

 http://upload.iranblog.com/1/1216928757.jpg

 http://upload.iranblog.com/1/1216975371.jpg

 http://upload.iranblog.com/1/1216909821.jpg

 http://upload.iranblog.com/1/1216988451.jpgتاريخ : پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٧ | ٧:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()