اسامی برگزيدگان محور شماره ی يک (استفاده از انواع ارزشيابی)جهت ارائه به هيات

علمی همايش**قسمت دوم

ناحيه / منطقه

نام و
نام خانوادگي

دوره تحصيلي

ناحيه / منطقه

نام و نام خانوادگي

دوره تحصيلي

باغبهادران

نسرين عمو

راهنمايي

فريدن

ليلا احمديان

ابتدايي

باغبهادران

غلامرضا تركي

ابتدايي

زرين شهر

مرضيه همامي

ابتدايي

برخوار

نرگس صديق

متوسطه

كاشان

فخرسادات مظهري

ابتدايي

برخوار

فريبا الهي

ابتدايي

تيران و كرون

محبوبه فدايي

ابتدايي

ناحيه سه

فرزانه اديبي

ابتدايي

تيران و كرون

اصغر كرمي

راهنمايي

كاشان

اشرف مهدي پور

متوسطه

تيران و كرون

عصمت دادخواه

ابتدايي

ناحيه 2

مريم اكبري

استثنايي

خميني شهر

بتول محب محمدي

 

شهرضا

فاطمه رضا شهرضا

متوسطه

خميني شهر

زهرا سليماني

ابتدايي

كوهپايه

ام البنين سلماني

ابتدايي

شهرضا

اقدس شباني

ابتدايي

جرقويه سفلي

زهره ولي

متوسطه

نجف آباد

رحيم حبيب الهي

ابتدايي

ناحيه چهار

ثريا مهران فر

متوسطه

اردستان

پريوش حيدري

ابتدايي

شاهين شهر

آذر اميري

ابتدايي

دهاقان

مرضيه برهان

متوسطه

نايين

پروانه بقايي

ابتدايي

تيران و كرون

فاطمه شفيعي

حسين فخار

ابتدايي

جي

عفت ملك احمدي

راهنمايي

دهاقان

زهره خوبرويان

ابتدايي

پيربكران

نسترن حسيني

راهنمايي

ناحيه يك

بدرالسادات عقيلي

ابتدايي

بن رود

فاطمه پاك سرشت

ابتدايي

خميني شهر

فاطمه خليلي

ابتدايي

آران و بيدگل

مليحه عابد

متوسطه

شهرضا

حميده رحمتي

ابتدايي

بن رود

نرجس گوانجي

 

جرقويه عليا

مريم عرب صالحي

راهنماييتاريخ : پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ | ٥:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()