مقالات برتر اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

موضوع ششمین مقاله:

بررسی نحوه ی ارزشیابی های مستمر نظام سالی واحدی دوره ی مستمر

استان اصفهان در سال تحصیلی ٨٠-٧٩

ارائه دهنده ی مقاله:

محمد شاهزمانی

 ١    ٢    ٣

 

 


۴          ۵        ۶       ۷

۸      ۹      ۱۰       ۱۱   

 ۱۲      ۱۳       ۱۴   

 ۱۵      ۱۶      ۱۷     ۱۸تاريخ : یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧ | ۱:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()