یک شنبه ٢۶ خردادماه ٨٧

٨صبح(حرفه وفن)   ------- ١٠صبح(دینی)

دوشنبه ٢٧خردادماه٨٧

٨صبح(زبان انگلیسی)

سه شنبه٢٨ خردادماه ٨٧

٨صبح(اجتماعی)   ------- ١٠صبح(دفاعی)

چهارشنبه ٢٩خردادماه٨٧

٨صبح(تاریخ) 

پنج شنبه ٣٠خردادماه ٨٧

٨صبح (املای فارسی)

شنبه ١تیرماه ٨٧

٨صبح(عربی)   ------- ١٠صبح(انشای فارسی)

یک شنبه ٢تیرماه٨٧

٨صبح(جغرافی)

دوشنبه ٣تیرماه٨٧

٨صبح (علوم تجربی)

سه شنبه ۴تیرماه ٨٧

٨صبح(قران)   ------- ١٠صبح(ریاضی ورسم)

 تاريخ : پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧ | ٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()