بخش دوم :دفاع غیر نظامی

برای مشاهده ی دروس روی واژه ی (درس) کلیک نمایید

فصل اول:حوادث ناگوار طبیعی(زلزله؛سیل)

درس اول:ضرورت واهمیت کسب آمادگی در برابر زلزله

درس

درس دوم:ایمنی در برابر زلزله

درس

دروس سوم وچهارم:

در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟

بعد از وقوع زلزله چه باید کرد؟

درس

درس پنجم: سیل ؛طوفان ؛رعد وبرق

درس

 

فصل دوم : امدادونجات

درس اول: شیوه ی امدادرسانی در حوادث

درس دوم آشنایی با حوادث ومهارتهای امدادی

فصل سوم : آشنایی با اصول وروشهای مقابله با آتش

درسهای اول ودوم:

بررسی دقیق علل وقوع حوادث

آتش وراههای خاموش کردن آن

درس

درسهای سوم وچهارم:

آتش چگونه گسترش می یابد؟

اقدامات قبل از آنش سوزی وهنگام آن 

درس

منبع:راهنمای گام به گامتاريخ : سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ | ۳:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()