امروز روز امتحان خداست
دیروز هم روز امتحان خدا بود
فردا هم خدا مارا امتحان می کند
به راستی شیوه ی امتحان خدا چگونه است؟
آیا می دانید خدادر ارزشیابی وامتحانش:
 هیچ مطلبی خارج از کتابش از ما انتظار ندارد.
برای افکار بدی که برای تقلب در سر داشتیمِ اما عملی نکردیم ِمجازاتی در نظر نمی گیرد.
امتحان خدا فقط عملی است
در امتحاناتش نیاز به مراقب نداردِاو به تنهایی مراقب همه ی ماست.
در امتحان خدا تقلب ممکن نیست
خدا از دانسته ای ما ارزشیابی به عمل می آورد واگر خلافی از سر فراموشی یا ندانستن مرتکب شویم نمره ای کم نمی کند.
خدا هرروز آماده ی امتحان است کافی است مردانه تصمیم بگیریِ ؛خدا حاضر است بازتورا امتحان کند.
خداوند در لحظات امتحان نیز تورا تنها نمی گذارد وتورا راهنمایی می کند.
البته اگر گوشهایت را پنبه نگذاشته باشی ِحتما صدایش را می شنوی.
بیشتر پرسشهای خدا تکراری هستند.تاريخ : دوشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٧ | ۸:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()