جداول سیستم :

 

ششمین منو از صفحه ی اصلی سیستم ، به عنوان فوق اختصاص دارد . با فشار دادن کلید Enter بر روی منوی جداول سیستم ، کادری با ۷ گزینه ی متفاوت مشاهده خواهد شد .

 

۱- جدول استان ها :

 با انتخاب این گزینه ، جدول مربوط به عنوان استان ها و کد هر استان مشاهده می گردد .  
کدنام

۱۰

ادارات کل ستادی

۱۱

شهر تهران

۱۲

شهرستان های تهران

۱۵

مرکزی

۱۶

خراسان

۱۷

اصفهان

۱۸

آذربایجان شرقی

۱۹

اردبیل
 

۲- جدول مناطق :

 با زدن کلید   8 بر روی  این گزینه جدول انتخاب مناطق در دسترس قرار می گیرد . هر منطقه دارای عنوان و کد می باشد که دو رقم سمت چپ این کد چهار رقمی موید استان مربوطه خواهد بود .به طور مثال : ۱۷۰۱ که ۱۷ کد اصفهان  و ۰۱ کد ناحیه یک می باشد .

 

۳- جدول مدارس :

 انتخاب گزینه ی فوق دسترسی به دوفایل جداگانه را میسر می سازد . الف فایل مدارس :امکان دسترسی به تمامی مدارس استان ب- فایل مدارس منطقه :

مدارس منطقه ی انتخاب شده با کلید F10 را نشان می دهد .

۴- معلمین مدرسه : 

 

گزینه را انتخاب و   8 نمایید . صفحه ای را مشتمل بر چهار قسمت مشاهده می نمایید .

 

الف- خط عمل که گزینه های آن قبلا توضیح داده شد .

 

ب- جعبه ی میانی شامل :

 

نام مدرسه سال تحصیلی درس کلاس معلم

 

ج- خط جستجو ( زرد رنگ )

 

برای یافتن پارامترهای خاص از موارد مندرج در بند (ب)

 

د- خط معرفی کلیدهای فعال در ارتباط با صفحه

 

۵- مسوولین مدرسه :

 

وضعیتی مشابه با گزینه ی ۴ نیز در اینجا وجود دارد . با این تفاوت که
جعبه ی میانی شامل : کدمدرسه ، نام مدیر ، مسوول ثبت نمرات و رییس حوزه ی تصحیح می باشد .

 

۶-مسوولین منطقه :

 انتخاب و   8 این گزینه کادری را در مقابل شما قرار می دهد که به معرفی رییس اداره و مسوول امتحانات ( سنجش و ارزشیابی تحصیلی ) منطقه ی انتخاب شده اختصاص دارد . - حوزه های تصحیح :گزینه ی فوق مربوط به حوزه ی تصحیح سوم راهنمایی تحصیلی اختصاص دارد و نام حوزه و رییس حوزه را در بر خواهد داشت . 

  

نقل و انتقالات اطلاعات :

 منوی ۷ صفحه ی اصلی ، ۶ امکان جانبی به شرح ذیل را در اختیار کاربر قرار می دهد :۱- ارسال اطلاعات به ماشین دیگر۲- دریافت اطلاعات به ماشین دیگر۳- ایجاد و ارسال اطلاعات کلاس نفر۴- دریافت پرونده ی آموزشگاه ها ۵- دریافت فایل مرجع

 

۶- تبدیل اطلاعات به کد جدید

 به شرح جداگانه ی هر یک از امکانات فوق توجه نمایید : 

 

‹‹ ارسال اطلاعات به ماشین دیگر ››

 §        گزینه را انتخاب و   8 نمایید .

§  سال تحصیلی ، پایه تحصیلی ، نوبت تحصیلی را مشخص نمایید . ( نوبت تحصیلی شامل : مشخصات فردی ، نوبت اول ، نوبت دوم ، شهریور ، پایانی )

§        در کادر مربوط به مدرسه ، کد و نام را مشخص و   8 نمایید .

 §  در کادری که ظاهر میشود نسبت به مشخص نمودن مسیر و نام فایل ارسالی اقدام نمایید .تذکر :۱- مسیر بر اساس استفاده از فلاپی ، لوح فشرده و یا دیسک ZIP فایل تعریف است .۲- در تغییر نام به موارد ذیل عنایت شود :Edu1B3T0  ( Edu سیستم ابتدایی یا راهنمایی تحصیلی B پایه تحصیلی و T مشخصات یا نوبت امتحانی ) الف- اعداد جنب حرف B موید پایه ی تحصیلی می باشد که در ابتدایی از ۱ تا ۵ و در راهنمایی تحصیلی از 1 تا 3 قابل تغییر خواهد بودب- اعداد جنب حرف T به صورت ذیل تعریف شده است :مشخصات فردی        T0نوبت اولT1                نوبت دوم                  T2نوبت شهریور T3        

§        پس از مشخص نمودن مسیر و نام فایل ارسالی ، Enter نمایید .

§  کادری مشاهده می گردد که پرسش آن قابل انتخاب با گزینه های بلی یا خیر می باشد .

§        عملیات ارسال آغاز می گردد . 

‹‹ دریافت اطلاعات به ماشین دیگر ››

به منظور دریافت مشخصات سجلی و نمرات از مدرسه به منطقه و یا منطقه به سازمان از این گزینه استفاده می شود .شیوه ی کار به شرح ذیل می باشد :۱- روی گزینه ی مربوطه Enter نمایید .۲- مسیر و نام فایل را مشخص نموده و Enter نمایید تا عملیات مربوطه آغاز شود . ۳- تعداد رکورد دریافتی در انتها قابل مشاهده خواهد بود . 

 تاريخ : پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦ | ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()