نحوه ی نمایش گزارش :

گزارش های سیستم معمولا بر اساس طبقه بندی موجود در ساختمان گزارش نمایش داده می شود . برای واضح شدن موضوع به مثال ذیل توجه نمایید :گزارشی با عنوان ( درصد های پایانی دانش آموزان دختر ) طراحی نموده ، مراحل اجرایی را انجام می دهیم . سطوح در نظر گرفته شده برای گزارش به ترتیب ذیل بوده :منطقه ، پایه ، جنسیت مدرسه ، مدرسه و کلاس نحوه ی نمایش به شرح ذیل خواهد بود :اولین سطح : نمایش مناطق ۴۰ گانه استان دومین سطح : که با انتخاب یکی از مناطق استان صورت می پذیرد ، نمایش دهنده ی پایه ی تحصیلی می باشد . سومین سطح : جنسیت انتخابی ( در این گزارش دختر ) نشان داده خواهد شد .چهارمین سطح : شامل تمامی مدارس دخترانه ی منطقه ی انتخابی را در بر خواهد گرفت . پنجمین سطح که آخرین سطح گزارش ما می باشد ، کلاس های مربوطه در یک مدرسه ی انتخابی توسط کاربر را نشان می دهد . توجه :رجوع از یک سطح به سطح دیگر توسط زدن کلید Enter  و بازگشت به سطوح قبلی توسط کلید Esc میسر می گردد . جستجو در هنگام نمایش گزارش :

چنانچه کاربر اراده نماید صفحات خاصی از گزارش را مشاهده کند می تواند از طریق انتخاب کلید F2 به این موضوع دست یابد . با فشار دادن کلید کادری مشاهده میشود که دارای 3 پارامتر مجزا می باشد .

ستون

شرط

مقدار

ستون :

عناوینی که در سمت راست گزارش موجود می باشد با زدن مکرر کلید اینتر به ترتیب نمایش داده می شود و قابلیت انتخاب را برای کاربر فراهم می سازد .

 شرط : 

 در مقابل این عنوان مورد نظر با فشار دادن متوالی کلید Enter  به طور اتوماتیک ظاهر می گردد . سه شرط ( مساوی ، نامساوی و محدوده ) قابل تعیین می باشد .

مقدار  : 

 در این ردیف مقدار اطلاعاتی که بایستی شرط در مورد آن اعمال گردد ، تعیین می شود . با توجه به نوع داده ، این مقدار به یکی از دو روش مستقیم ( دریافت از صفحه کلید) یا انتقال از جدول ) تعیین خواهد شد .درصورت استفاده ازشرط ، محدوده در ردیف اول و مقدار خاتمه محدوده در ردیف دوم تعیین می گردد . با فشار دادن کلید 8 عمل جستجو برای مقدار مورد نظر انجام گرفته و
مکان نما روی سند یافت شده قرار می گیرد .
فشار دادن مجدد کلید F2 و 8 موارد بعدی را در اختیار کاربر قرار می دهد . در صورتیکه سندی با مورد ذکر شده وجود نداشته باشد پیغام : یافت نشددر صفحه نمایش ظاهر می گردد .به این مساله باید توجه داشت که جستجو از محل قرار گرفتن مکان نما تا انتهای گزارش صورت می پذیرد . به همین جهت در تعیین موارد جستجو ، مکان نما باید در اولین خط گزارش قرار داشته باشد .  (( مشخص نمودن نوع گزارش )) :با تعیین نوع گزارش در پی آنیم تا مشخص شود گزارش کاغذی مورد نظر تا چه سطح طبقه بندی ارائه گردد . با فشار دادن کلید Enter در ردیف نوع گزارش ، سطوح مختلف انتخابی نمایان می شود . در گزارش مثالی قبل جدول نوع گزارش شامل موارد ذیل خواهد بود : 

سطح ۱منطقه

سطح ۲

پایه

سطح۳

جنسیت مدرسه

سطح۴

مدرسه

سطح۵

کلاس
نحوه ی عمل این سطوح در قسمت نمایش توضیح داده شد .  (( مشخص نمودن سرفصل گزارش )) :کاربر می تواند تعدادی از سطوح طبقه بندی ( Break ) را به عنوان سرفصل گزارش تعیین نماید .از طریق این انتخاب سطوح مورد نظر از حالت ستونی ( موجود در مشخصات گزارش ) خارج و به عنوان سرنوشته در گزارش چاپ می گردد . هر سرفصل در صفحه ای مجزا چاپ می شود . لذا به تغییر هر یک از سطوح سرفصل ، صفحه ی جدیدی برای چاپ آن اختصاص می یابد .جدول ذیل گونه هایی از انتخاب نوع گزارش و سرفصل را نشان می دهد : 
سطحنوع گزارشسرفصلشرح
۱منطقه-انتخاب سرفصل میسر نمی باشد چون منطقه بالاترین سطح طبقه بندی است .
۲پایهمنطقهمنطقه سرفصل می باشد .
۳جنسیت مدرسهمنطقه پایهمنطقه و پایه می توانند به صورت مجزا انتخاب شوند .
۴مدرسهمنطقه/ پایه/ جنسیت مدرسههر یک از ۳ مورد می توانند سرفصل باشند . 
۵کلاسمنطقه/ پایه/ جنسیت /مدرسههر کدام از این پارامترها قابلیت سرفصل بودن را دارند .


تاريخ : شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦ | ٢:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()