معرفی قسمت های مربوط به صفحه ی ورود نمرات : 

 

در شیوه ی کلی :

 

۱- خط عمل ( در بالای صفحه ) :

 

خط مذکور ۶ گزینه ی کاملا مجزا با تعریف وظیفه ای خاص برای هر گزینه دارا می باشد که در ذیل به توضیح مربوط به هر گزینه می پردازیم :

الف - نمایش :

 

    در این قسمت تنها رویت رکوردهای فایل ( مشخصات و نمرات
دانش آموزان ) قابل مشاهده خواهد بود .

    پس از ورود به این قسمت رکوردهای فایل در (صفحه ی نمایش خلاصه ) نمایش داده می شوند . کاربر می تواند با استفاده از کلیدهای Pageup ، Pagedown و Arowkeys (             ) رکورد دلخواه به
وسیله ی کلید   
8 انتخاب نماید تا مشروح اطلاعات در ( صفحه ی نمایش مشروح ) نمایش داده شود .

    حرکت بین صفحات نمایش با کلیدهای Pageup و Pagedown میسر خواهد بود .

 

ب اصلاح :

 

    در این قسمت کاربر می تواند با انتخاب هر یک از رکوردها ، اطلاعات آن رکورد را اصلاح و یا تکمیل نماید .

    عملیات انتخاب و جستجو همانند آن چه در مورد گزینه ی نمایش گفته شد انجام می پذیرد .

    بدیهی است پس از اصلاح و یا تکمیل اطلاعات چنانچه یکی از شروط وضع شده برای آن کامل نباشد ، پیام مربوطه نشان داده و بر اساس نوع پیام ارائه شده از ثبت اطلاعات جلوگیری می شود و یا اینکه پیام به صورت هشدار نمایش داده شده و به کاربر این امکان را می دهد که با تایید کردن پیام ، رکورد را ثبت نماید .

ج- جدید :

 

    در این قسمت توانایی ورود رکوردهای جدید به فایل و اضافه کردن
 آن ها برای کاربر وجود خواهد داشت .

شیوه ی عمل به صورت ذیل می باشد :

۱- Enter نمودن بر روی صفحه ی خلاصه نمایش

۲- وارد کردن اطلاعات مربوط به رکورد در صفحه ی مشروح

۳- ثبت رکورد با زدن کلید Ctrl+End

د- حذف :

 

   در این قسمت کاربر می تواند رکوردهای موجود را حذف نماید . جهت انجام این کار کافی است مانند حالت نمایش رکورد مربوطه را پیدا کند و روی آن رکورد کلید   8 را وارد نماید . سیستم پس از نمایش اطلاعات رکورد روی صفحه ی نمایش و تایید کاربر ، رکورد را حذف می نماید .

 

هـ-تسهیلات :

 

با انتخاب این گزینه ، کادری با مولفه های ذیل مشاهده می گردد :

v    ذخیره اطلاعات جهت ارسال به رایانه ی دیگر :

با استفاده از این امکان ، بخش یا تمامی رکوردهای فایل را می توان روی دیسکت کپی نمود تا به کمک امکان تغذیه روی یک ماشین دیگر منتقل شود .

پس از ورود به این بخش ، محدوده ی اطلاعات برای ذخیره کردن سوال
می شود و کاربر می تواند بخش های مختلفی از اطلاعات فایل را با                                                  کردن اولین و آخرین رکورد هر بخش جهت ذخیره شدن انتخاب نماید .

v    تغذیه اطلاعات دریافتی از رایانه ی دیگر :

با استفاده از این بخش امکان دریافت اطلاعاتی را که توسط گزینه ی
ذخیره ، ذخیره شده ، وجود خواهد داشت .

طریقه ی عمل به صورت ذیل است :

۱- مشخص نمودن فایل ورودی

۲- وارد نمودن کلید   8 روی نام فایل

۳- شروع عملیات تغذیه و اضافه شدن اطلاعات به فایل

توجه :

چنانچه رکوردهای ورودی تکراری باشند ، این رکوردها نادیده گرفته می شوند ، مگر آن که کاربر کلید   8 را روی جایگزین رکوردهای تکراری وارد نماید ، در آن صورت رکوردهای تکراری جایگزین رکوردهای مشابه در فایل می شوند .

v    حذف گروهی رکوردهای فایل :

به کمک این بخش کاربر می تواند بخش هایی از رکوردها را به صورت گروهی و یک جا حذف نماید . پس از ورود به این بخش محدوده ی اطلاعات جهت حذف شدن سوال می شود و کاربر می تواند گروه های مختلفی از اطلاعات فایل را با تعیین کردن اولین و آخرین رکورد هر گروه جهت حذف شدن مشخص نماید .

v    تعریف کلیدهای حافظه :

توسط این بخش از سیستم کلیدهای F5 ،  F6، F7  و  F8 مقدار
می پذیرند و در هنگام ورود اطلاعات می توان از آن ها استفاده نمود .

جهت استفاده از این امکان برنامه ی Com ، KeyBF باید در BAT.AUTOEXEC فعال شده باشد .

v    پوشش تایید تغییرات :

هنگام اصلاح رکوردها بعد از زدن Ctrl+End سیستم سوال می کند :

آیا تغییرات روی فایل انجام شود ؟

و پس از تایید کاربر رکورد ثبت می گردد . با استفاده از این قسمت از سیستم هنگام ثبت تغییرات ، این سوال حذف می گردد . این عمل به طور مستقیم توسط کلید  F3    هنگام ورود اطلاعات می تواند انجام شود .
به عبارت دیگر :

این قسمت امکان بودن یا نبودن پرسش را توسط کاربر ایجاد می کند .

v    تغذیه از طریق کد / جدول :

v    ستون های اطلاعاتی که مربوط به یک جدول می گردند را می توان به کمک این قسمت از سیستم توسط جدول انتخاب نمود یا فقط کد را وارد کرد که در این صورت سیستم شرح کد را نشان خواهد داد .

v    خروج :

با انتخاب این گزینه و وارد نمودن کلیدEnter می توان از صفحه ی نمایش خارج شد .

۱- صفحه ی نمایش خلاصه ( جعبه ی میانی ) :

 

در این صفحه ۱۷ ردیف دانش آموزی مشاهده می گردد و می توان با کلیدهای Pageup و Pagedown به صفحات بعد یا قبل دسترسی نمود .

نام منطقه ، مدرسه ، نام خانوادگی ، نام ، نام پدر ، شماره ی شناسنامه در یک نگاه قابل رویت می باشد .

با وارد نمودن  Enter بر روی هر رکورد می توان به صفحه ی نمایش مشروح دسترسی پیدا نمود .

 

۳- نوار جستجو :

 

 نوار زرد رنگی که در پایین صفحه مشخص است ، موسوم به نوار جستجو
می باشد . در صورتی که حجم اطلاعات زیاد باشد و کاربر نتواند رکورد دلخواه را به سادگی پیدا کند ، می تواند به خط جستجو مراجعه و زیر هر یک از
ستون های اطلاعاتی موجود عمل جستجو برای یک عبارت یا عدد را انجام دهد .

در این صورت اولین رکورد دریافت شده در خط اول صفحه ی نمایش خلاصه ، مشاهده می شود و کاربر با زدن کلید   8 مجدد سایر رکوردهای یافت شده را رویت می کند .

 

۴- نوار راهنما :

 

در این نوار کلیدهایی که دارای وظیفه ای در قبال صفحه ی مذکور می باشند ، معرفی شده اند .

عملیات ویرایش :

این عملیات که گزینه های ۴ تا ۷ کادر فرعی دریافت نمرات را تشکیل
می دهند ویرایش ۴ نوبت امتحانی را به صورت مجزا شامل می شوند :

نوبت اول ، نوبت دوم ، مرداد و شهریور

 

چگونگی استفاده از گزینه ی ویرایش :

 

ویرایش نمرات در هر یک از نوبت های امتحانی به صورت ذیل انجام می گیرد :

۱- روی گزینه ی ویرایش نوبت مورد نظر   8 نمایید .

۲- در صورت انتخاب نشدن مدرسه این عمل را از طریق وارد نمودن کد مدرسه یا انتخاب از جدول مدارس ( با زدن کلید Space ) انجام دهید .

۳- کلید   8 را وارد کنید .

۴- عملیات انجام و پیام مربوطه مشاهده خواهد شد .

نمون برگ های کنترلی :

 

۳ گزینه ی انتهایی کادر مذکور به مشاهده و چاپ نمون برگ های
( لیست های ) کنترلی نمرات نوبت های اول ، دوم و تجدیدی اختصاص دارد .

برای دستیابی به هر نمون برگ ، انجام ویرایش مربوط به نوبت مورد نظر الزامی است .

در ذیل برای آشنایی با طریقه ی انجام عمل فوق به چاپ لیست کنترل نمرات نوبت اول اشاره می شود :

۱- ویرایش نمرات نوبت اول را انجام دهید .

۲- پس از دریافت پیام ( هیچ اشکالی یافت نشد )

۳- گزینه ی شماره ی ۸ را انتخاب ، مدرسه را معرفی و Enterنمایید .

۴- در کادر چاپ ، محدوده ی صفحات و تعداد نسخ را مشخص کنید .

۵- با کلید  Ctrl+End لیست را مشاهده و آماده ی چاپ نمایید .

۶- کلید Esc را وارد و به پیام پاسخ مثبت دهید .

۷- نمون برگ دلخواه چاپ و به عنوان خروجی سیستم در اختیار قرار
می گیرد .

 

چاپ کارنامه و ریز نمرات :

 

چهارمین منو از صفحه ی اصلی سیستم به چاپ کارنامه و ریز نمرات اختصاص دارد . با وارد نمودن Enter بر روی این منو ، ۱۱ گزینه در کادر فرعی مشاهده می گردد :

 

الف چاپ کارنامه ی موقت :

 

تحت عناوین نوبت های اول ، دوم و تجدیدی ( گزینه های اول تا سوم )

ب- چاپ نمونه ی الف  (شرکت کنندگان ) :

ما به ازای دو نوبت خرداد و شهریور ( گزینه های ۴ و۶ )

ج- چاپ نمونه ب ( قبولشدگان ) :

مربوط به نوبت های خرداد و شهریور ماه ( گزینه های ۵ و ۷ )

د- کارنامه های تحصیلی :

مربوط به خرداد و شهریور هر سال تحصیلی  ( گزینه های ۸ و ۱۰ )

 

هـ - دفتر امتحانات :

 

که در آخر سال چاپ ، پلمپ و در اختیار مدارس قرار می گیرد . ( گزینه ی ۱۱ )

 

شیوه چاپ :

 

مراحل لازم برای چاپ خروجی های فوق الذکر همانند موارد ذکر شده در چاپ نمون برگ های قبلی است .

آنچه باید به خاطر داشت آن است که انجام ویرایش نمرات در چاپ نمون برگ تاثیر مستقیم دارا می باشد . تاريخ : دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦ | ۱:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()