پس از ورود واحد آموزشی و کلاس و زدن کلید   8 صفحه ی مربوط به یکی از دروس در پیش روی شما قرار می گیرد . این صفحه دارای قسمت های زیر است :

 

1- خط عمل سه گزینه ای ( اصلاح - کلاس خروج )

 

2- کادر مربوط به واحد آموزشی ( نام ، کد ، نوع درس ، کلاس )

 

3- کادر مربوط به سال تحصیلی و پایه ی تحصیلی

 

4- کادر اصلی ورود نمرات ( شامل نام ، نام خانوادگی دانش آموز ، نام پدر ، ستون های مربوط به ورود نمرات در نوبت های مختلف )

 

5- راهنما که با زدن کلید F1 در دسترس قرار می گیرد و معرف کلیدهای مورد استفاده برای ورود نمرات می باشد .

 

انتخاب صفحه ی قبل                  Page up

 

                              انتخاب صفحه ی بعد                                  Page down

 

                        رجوع به ابتدای کلاس              Home

 

                              رجوع به انتهای کلاس                 End

 

                        انصراف از ثبت نمرات                   Esc

 

                        ثبت نمره ی پیش فرض                Alt+G

 

                      انتخاب درس بعدی                                  Ctrl+Pageup

 

 انتخاب درس قبلی          Ctrl+Pagedown

 تاريخ : دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦ | ٢:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()