چاپ لیست کنترل ثبت نام :

 

            این لیست به طور موثری در کنترل مشخصات وارد شده عمل  می نماید .

 

برای استفاده از این گزینه به صورت ذیل عمل نمایید :

 

۱- انتخاب گزینه و فشار دادن کلید Enter در شروع کار قرار دارد .

 

۲- انتخاب واحد آموزشی در کادر مربوطه و   8 نمودن ، مرحله ی بعدی است .

 

۳- در کادر مورد مشاهده پس از مشخص نمودن محدوده ی صفحه و تعداد نسخه ی چاپی مورد نیاز ،کلیدهای Ctrl-End زا به طور همزمان فشار دهید . حاصل کار ظاهر شدن نمون برگی خواهد بود که با زدن کلید Esc و پاسخ مثبت به پیام چاپ ، به صورت خروجی سیستم قابل دسترسی می باشد .

 

این نمون برگ در قسمت فرم ها قابل مشاهده خواهد بود .

 

چاپ دفتر آمار دانش آموزان :

 

آخرین گزینه ی کادر فرعی ثبت نام دانش آموزان ، اختصاص به چاپ دفتر آمار دانش آموزان دارد . دفتر مذکور توسط سیستم رایانه ای چاپ و جهت انجام سایر موارد مرتبط با این دفتر در اختیار مسوول آمار منطقه قرار می گیرد .

 

    برای دستیابی به این گزینه به شیوه ی ذیل عمل نمایید :

 

۱- گزینه را انتخاب و Enter نمایید .

 

۲- در کادر مشاهده شده ، مدرسه را معرفی کنید .

 

۳- در جعبه ی چاپ ، محدوده و تعداد نسخ صفحات چاپی را مشخص نمایید .

 

۴- Ctrl-End را به طور همزمان فشار دهید .

 

۵- پس از مشاهده ی نمون برگ ، با پاسخ بلی به پرسش سیستم پیرامون چاپ یا عدم چاپ ، نمون برگ چاپ خواهد شد .

 

 

چاپ لیست جهت اعلام نتایج :

 

دومین منو از منوی اصلی سیستم با عنوان فوق ، وظیفه ی چاپ لیست های متنوع معلم و نوبت های امتحانی را برعهده دارد .

 

در این قسمت به تفضیل در باره ی هر کدام از زیرمنوهای این عنوان توضیح ارائه می گردد :

 

۱- لیست معلم :

 

لیست مذکور ارتباط مستقیم با نمره دهی معلم داشته ، قسمت های ذیل را شامل می شود :

 

الف قسمت بالایی نمون برگ :

 

دارای عنوان نمون برگ ، کادر مخصوص مشخصات واحد آموزشی ، سال تحصیلی ، شماره کلاس ، کادر مربوط به نام آموزگار و درس مربوطه و بالاخره تاریخ و شماره صفحه

 

ب- قسمت میانی :

 

محل اصلی نمون برگ جهت درج نمرات مستمر ، پایانی ، میانگین نمرات
نوبت های مختلف امتحانی

 

ج- قسمت پائینی :

 

که محل تایید ، امضا معلم ، متصدی امور دفتری و مدیر مدرسه می باشد .

 

تذکرات مهم :

 

۱- معلمان محترم نسبت به چگونگی تنظیم ، ورود نمرات ، گرد کردن نمرات میانگین به طور کامل توجیه شوند تا از هرگونه خدشه ،
لاک گرفتگی ، تراشیدگی در نمون برگ مذکور جلوگیری شود .

 

۲- در تمامی موارد که نیاز به امضای معلم ، متصدی امور دفتری و مدیر واحد آموزشی است ، به طور کامل انجام گیرد .

 

۳- صحافی این نمون برگ ها پس از اتمام سال تحصیلی ، نظم خاصی را در زمینه ی نگهداری بهینه ی آن در واحد آموزشی مهیا خواهد نمود .

 

نحوه ی چاپ این نمون برگ نیز همانند نمون برگ های ذکر شده ی قبلی می باشد .

 

لیست اعلام نتایج :

 

ما به ازای هر نوبت امتحانی ( نوبت اول ، دوم و تجدیدی ) لیست مخصوص در سیستم طراحی شده و قابل چاپ می باشد .

 

در نمون برگ های مذکور ، محلی برای درج نمرات تعبیه گردیده است . به دلیل مشابهت مراحل چاپ این نمون برگ ها با نمون برگ قبلی از توضیحات مربوط به چاپ پرهیز می گردد .

 

۱- نمون برگ اعلام نتایج به فرم 703 نیز مرسوم است .

 

۲-تایید این نمون برگ ها توسط مسوول ثبت نمرات و مدیر مدرسه الزامی می باشد .تاريخ : دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦ | ۸:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()