نصب نگارش :

 

   در آغاز هر سال تحصیلی نگارش مخصوص آن سال توسط دفتر ستادی تهیه و در اختیار استان ها 

 قرار می گیرد و نگارش ارسالی پس از تست در استان جهت بهره برداری مناطق و نیز مدارس تابعه ی ا

ستان Copy و در اختیار مناطق ذیربط قرار می گیرد .

   دفتر ستادی در آغاز هر سال تحصیلی نگارش مربوط به آن سال تحصیلی را تهیه و در اختیار استان ها

قرار می دهد .

     نگارش ارسالی پس از بررسی های لازم در استان جهت بهره برداری مناطق و مدارس آماده و

ارسال می گردد. 

   در این قسمت به طریقه ی نصب نگارش اشاره شده و در قسمت
نگارش های اصلی و اصلاحیه ها توضیحاتی بیان می شود .

     (نصب اصلاحیه در محل مربوط به خود توضیح داده خواهد شد .)

 

دیسکت های نصب اصلی :

 

این دیسکت ها معمولا مشتمل بر سه فلاپی مجزا در هر دوره تحصیلی می شوند که

با نصب کامل آن ها ، سیستم براساس شماره ی نگارش مربوطه و تعریف سال تحصیلی

 آماده ی بهره برداری می شود .

پیش نصب ما برای نصب فلاپی های مربوط به آموزش ابتدایی ( Edu1 ) می باشد .

1- درایو حاضر سیستم را به درایو A تبدیل نمایید .

<\C:                                              

                           <\:A                                                                                  or 

<\D:                                             

برای این کار ابتدا کلید A را انتخاب نموده و سپس به طور همزمان کلیدهای    

         shift           و              :          را فشار دهید .

- دیسکت شماره 1 را در درایو قرار داده ، عبارت inst1  را در مقابل <\: A  تایپ نموده

 و کلید Enter را بزنید .    

با این عمل کادر ذیل مشاهده می گردد . 

    کاربر گرامی : برنامه ی نصب سیستم ابتدایی به گونه ای طراحی شده که کلیه درایوهای

کامپیوتر شما را برای ردیابی مسیر برنامه های نصب شده ی قبلی کنترل می کند .

اگر CD درایو شما فعال است ، خالی بودن آن شما را دچار اشکال خواهد کرد .

لطفا قبل از ادامه برنامه نصب یک CD دلخواه در Cd

درایو دستگاهتان قرار دهید .                                                                                                              

 

یک کلید 

 

 

 را بزنید . 

 

 

 

 

با زدن کلید دلخواه ( به طور مثال Enter    8 )          

 

2- دیسکت شماره 1 نصب را در درایو قرار داده ، ضمن تایپ عبارت inst1 درایو مورد نظر خودتان برای نصب را معرفی نمایید .

      درایو پیش فرض ما G می باشد .

    ( در نصب فلاپی های راهنمایی تحصیلی عبارت inst2 تایپ می گردد . )

Inst1       G       8<\:A 

توجه : بین عبارت و درایو انتخابی ، زدن کلید Space لازم است .

3- با انجام عمل فوق ، کادری مشاهده می گردد که عمل به مندرجات آن ضروری است .

4- پس از زدن کلیدی به دلخواه کادر دیگری قابل مشاهده خواهد بود که ضمن معرفی شماره ی نسخه ی نگارش ، درایو مورد نظر برای نصب را طلب
می نماید . ( پیش فرض سیستم درایو
C
می باشد .

لذا باید درایو مورد نظر را معرفی و کلیدهای Ctrl+End را به طور همزمان فشار داد .

با این عمل ، فلاپی شروع به پیاده شدن نموده ، پس از مدت کوتاهی با اعلام پیام ذیل ، آخرین دیسکت را ( شماره 3 ) طلب می نماید .

Insert the last disk of the backup set press a key when ready  

5- دیسکت شماره 3 را در درایو قرار داده کلید    8 را بزنید .  مشاهده خواهید نمود پس از مدت کوتاهی پیام خواهد داد :

Insert disk # 1 – press a key when Ready                                      

 

پس از خارج نمودن دیسکت شماره ی 3 ، مجددا دیسکت شماره 1 رادر درایو قرار داده    8 نمایید . دیسکت شروع به نصب خواهد کرد . این کار تا اعلام پیام ورود دیسکت شماره 2 ادامه خواهد داشت . پس از وارد  نمودن دیسکت شماره 2 در درایو و زدن   8 عملیات ادامه پیدا خواهد کرد .

6- با مشاهده ی پیام ورود دیسکت شماره 3 ، به پیام پاسخ داده ، پس از وارد نمودن دیسکت مذکور کلید   8 را بزنید .

در انتهای کار ، کادری مشاهده می گردد که ضمن اعلام مسیری که برنامه نصب شده است ، طریقه ی ورود به سیستم را اعلام می نماید .

فایل ورود به سیستم در دوره ی ابتدایی Stud1 می باشد . با زدن کلیدی به دلخواه ، کادری حاوی هشدار برای ورود به سیستم در محیط Windows مشاهده می گردد .

7- کادر مربوط به ساخت فایل مرجع ، پس از زدن کلیدی به دلخواه ظاهر
می گردد که باید بر اساس آن عمل شود .

 

توجه :

ý      اجرای فایل mk-ref1 از ریشه ی Genedu توسط کاربران مناطق

ý      ارسال فایل ایجاد شده Edu1ref.zip برای مدارس

ý      در دوره ی راهنمایی تحصیلی تغییرات ذیل وجود دارد :

mk-ref2

 

Edu2ref.zip

 

8- کلیدی را ( به طور مثال   8 ) فشار دهید . عبارت ذیل مشاهده می گردد :

 

<G : \ Genedu \ Edu1 ( یا C  یا D ) 

 

در مقابل این عبارت ، Stud1  را تایپ نموده و     8 نمایید .

 

با این عمل صفحه ی اصلی سیستم قابل رویت خواهد بود .

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ | ۱:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()