GENEDU 

  گامی نو در سیستم مکانیزه دوره آموزش و پرورش عمومی

نگارش و تدوین : سید محمدرضا موسوی زاهد

مقدمه :

 

در عصر کنونی که از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مختلف آموزشی و پژوهشی ، عصر سلطه ی تکنولوژی و فن آوری خوانده شده ، باید تعامل لازم را نسبت به اطلاعات و فنون جدید در حیطه های مختلف علمی ، آموزشی و ... ایجاد نمود .

     در عرصه ی جدید بیسواد به کسی گفته می شود که نتواند در روند زندگی عادی ، شغلی و ... خود از سیستم های جدید اطلاعات و ارتباطات و به خصوص رایانه بهره گیرد .

     یکی از ویژگی های مهم پدیده ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، تسهیل و ارتقا تعاملات انسانی و انسان با محیط می باشد .

     فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که

می تواند با دانش آموزان داشته باشد ، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است .

     هر چند که برای تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت دو دیدگاه متفاوت قائل هستند ، ( رویکرد اصلاح گرا ) و ( رویکرد تحول گرا ) لکن در این مقوله بدون بسط نظر هر کدام از رویکردها به این نکته اشاره می کنیم که تاثیر عظیم فناوری در حوزه ی آموزش و پرورش بسیار کلیدی و حساس بوده و غیر قابل انکار می باشد ، بخشی از این تاثیر که در مبحث کنونی ما مورد بررسی و نقد قرار می گیرد ، سیستم های مکانیزه ورود مشخصات سجلی و نمرات دوره های تحصیلی است که محور اصلی مورد اشاره ، سیستم GENEDU در دوره ی آموزش و پرورش عمومی خواهد بود .

            هدف ما از این نقد و بررسی ، آشنایی کاربردی با این سیستم و کاربرد بهینه ی آن در مدارس و ادارات آموزش و پرورش می باشد و در این راستا سعی شده مفاهیم موجود در آن با بیانی ساده و سلیس ارائه و توضیح داده شود تا کاربران محترم بتوانند بدون دغدغه ی خاطر با استفاده از سیستم مکانیزه ضمن تسریع و دقت در کارها با تکیه بر گزارشات مدیریتی آن بتوانند در ارتقا ء کیفیت آموزشی و نیل به اهداف مهم فرآیند یاددهی یادگیری کوشا باشند .

فصل اول:آشنایی با نگارشهای سیستم از آغاز تاکنون

 

 

 

 

 

نسل های قدیمی نگارش های سیستم :

 

            سیستم مکانیزه ی دوره ی آموزش عمومی از ابتدا تاکنون عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده که اکثرا در راستای تکمیل و ارتقا هر نگارش نسبت به نگارش قبلی تعریف و طراحی شده است .

 

از نسل های قدیم سیستم می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

Elm1 - Elm2  - Amoz1 - Amoz2 - EAmoz1 - EAmoz2 - Eamoz11

 EAmoz22  - EAmoz22p        

 

            بدیهی است هر کدام از نگارش های فوق ، پایه ی تحصیلی و دوره ی مربوط به آن ( ابتدایی راهنمایی تحصیلی ) را تحت پوشش قرار می داده است .

 

            پیرامون Eamoz11   و EAmoz22p در جزوه ای جداگانه تحت عنوان آشنایی با سیستم مکانیزه ی دوره ی عمومی به تفضیل صحبت به عمل آمده و نیز در نشریه پرتو مهر ارائه گردیده است .

 

نسل جدید نگارش :

 

نگارش کنونی سیستم مکانیزه که در بسیاری از منوها مشابهت های بسیاری با نسل قبل از خود (Eamoz11   و EAmoz22p  ) داشته ، Genedu نام دارد که در دو دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی به صورت ذیل تعریف می شود :                                          

 

نگارش مخصوص آموزش و پرورش ابتدایی Edu1                                 

نگارش مخصوص آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی                         Edu2       

 

    با ظهور سیستم عامل Windows و نرم افزارهای توانمند مرتبط با آن ، همانند مجموعه نرم افزارهای Office  و انزوای نرم افزاری سیستم عامل
 
Ms-Dos توسط آن ، به نظر می رسد طراحی و کار در محیط Dos همخوانی لازم را با روند رو به رشد نهضت نرم افزارها نداشته باشد . لکن طراحی اصلی سیستم مکانیزه دوره عمومی در محیط اخیر می باشد که ضرورت آشنایی با پاره ای از مفاهیم و دستورات این محیط را اجتناب ناپذیر می سازد .

 

    شاید به نظر تعدادی از افراد اشاره به این مفاهیم و فرامین با عنایت به کاربرد کمتر سیستم عامل Ms-Dos در وهله ی کنونی چندان هم نیاز نباشد . لکن چون بنا داریم منوها و مفاهیم سیستم مکانیزه را به گونه ای مطرح نماییم تا افراد مبتدی هم بتوانند از سیستم استفاده نمایند . ذکر این موارد ضروری به نظر می رسد .

 

    ناگفته نماند وجود نرم افزارهایی مانند Nc  و Pc که توانایی انجام این فرامین را به راحتی ایجاد کرده ، می تواند در این زمینه برای کاربران محترم بسیار موثر باشد .

 فصل دوم:آشنایی با مفاهیم واصطلاحات

 

 

 

 

 

سخت افزار :Hardware 

 

به مجموعه عناصر و مدارهای الکترونیکی و الکتریکی و اجزای مکانیکی و مغناطیسی کامپیوتر ، سخت افزار گفته می شود .

 

 

نرم افزار:Software 

 

    به کلیه برنامه های کامپیوتری نرم افزار گفته می شود . یک برنامه مجموعه ای از فرامین است که به منظور انجام وظیفه ای خاص ، به طور منظم در پی یکدیگر آمده اند .

 

 

میان افزار:    Firmware

 

    منظور از میان افزار ( نرم افزار ثابت ) بخشی از کامپیوتر است که هم ویژگی سخت افزاری و هم ویژگی نرم افزاری را دارا می باشد .

 

 

بیت :   Bit  (Binary digit )

 

    به کوچکترین واحد حافظه که قابلیت نگهداری یک رقم 0 یا 1 را دارد بیت ( Bit ) می گویند .   به عبارت دیگرBit کوچکترین واحد اطلاعاتی قابل تشخیص توسط کامپیوتر و وسایل جانبی آن است .

 

 

بایت:  Bite  (Binary term )

 

رشته ای از بیت های متوالی است که کامپیوتر به عنوان یک گروه بر روی آن ها عملیات انجام می دهد . بایت واحد سنجش گنجایش و ظرفیت حافظه است و معمولا شامل 8 بیت است .

 

 

 

اجزا مختلف بایت :

 

 KB ( کیلو بایت ) معادل 1024 ( 210 ) بایت

 

MB ( مگا بایت ) معادل 1024 کیلو بایت یا ( 220 ) بایت

 

GB ( گیگا بایت ) معادل 1024 مگا بایت یا ( 230 ) بایت

 

 

کاراکتر:   (Caracter )

 

اطلاعاتی که در اختیار کامپیوتر قرار می گیرد ، شامل نشانه هایی است که کاراکتر نامیده می شود . این کاراکترها می تواند الفبایی ، نمادهای عملیاتی و ... باشد .  

 

 

کلمه:  ( Word )

 

            به گروهی از بیت ها ، کاراکترها یا بایت هاگفته می شود که یک واحد منطقی اطلاعات را تشکیل می دهند و می توانند در یک مکان منفرد قابل آدرس دهی حافظه ذخیره شوند .

 

 

فیلد:  (Field  )

 

به گروهی از کاراکترهای مجاور که تشکیل یک واحد یا یک قطعه اطلاعات را می دهند میدان ، رشته یا فیلد گفته می شود . 

 

 

رکورد: (Record)

 

            مدرک یا رکورد به گروهی از فیلدها گفته می شود که به طور منطقی به هم مربوطند و به عنوان یک واحد محسوب می شوند .

 

    یک رکورد شامل تمام اطلاعات مربوط به یک موضوع است که برای منظور خاصی لازم است .

 

 

 

فایل:    ( File )

 

            به مجموعه ای از رکوردها که به طور منطقی به هم مربوطند و به عنوان یک واحد تلقی می شوند پرونده یا فایل گفته می شود .

 

 

بانک اطلاعات سیستم آموز :

 

            شرکت پژوهش دفتر فن آوری ، جهت ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات دانش آموزان دوره های تحصیلی سیستمی را طراحی نموده که به بانک اطلاعات سیستم آموز معروف است . در دوره عمومی تا سال هایی نه چندان دور Amoz و Eamoz نام گرفته بود . لکن در سال های اخیر به Genedu  تغییر یافته که در دوره ی ابتدایی موسوم بهEdu1 و در دوره راهنمایی تحصیلیEdu2  نام دارد .

 

    این برنامه های رایانه ای قادر است تا اطلاعات را به صورت مرحله به مرحله از مدارس ابتدایی تا دفتر وزارتی جمع آوری نماید . 

 

 

قلم اطلاعاتی :  ( Field) 

 

            اجزایی مانند : نام ، نام خانوادگی ، معدل و ... را در سیستم ، قلم اطلاعاتی یا فیلد نامند .

 

رکورد اطلاعاتی

 

    مجموعه ای از فیلدهای اطلاعاتی یک دانش آموزرا رکورد اطلاعات آن دانش آموز می نامند . بنابر این کل اطلاعات یک دانش آموز را رکورد نامیده و هر مدرسه به تعداد دانش آموزانش دارای رکورد می باشد .

 

فایل اصلی بانک اطلاعات : 

 

این فایل معمولا به صورت یک عدد چهار رقمی نشان داده می شود که دو رقم سمت چپ سال تحصیلی و دو رقم بعدی پایه ی تحصیلی را نشان
 می دهد .

 

 

به طور مثال :

 

پایه پنجم در سال تحصیلی 85-84 به صورت ذیل نشان داده می شود :

 

8405 که 84 سال تحصیلی و 05 پایه تحصیلی را نشان می دهد .

 

 

ایندکس ( برچسب طبقه بندی شده ) : 

 

            فایلی است که به تسریع اعمال سیستم کمک می کند .

 

 

بازسازی فایل ها و ایندکس ها :

 

            بعضی از اوقات ممکن است فیلدهای جدول اطلاعاتی به هم بخورد و زیر هم قرار نگیرد که در این هنگام باید به بازسازی فایل ها و ایندکس ها بپردازیم .

 

 

تغییر فیلد :

 

            بعضی از مواقع بر اساس مواردی که پیش می آید ، بایدفیلدهای ثابت دانش آموزان را تغییر دهیم و آن را مطابق با وضعیت پیش آمده تنظیم نمود .

 

به طور مثال : فیلد دین برای اقلیت های دینی به جای ( اسلام ) که فیلدی ثابت برای رکوردهای دانش آموزی است به صورت : مسیحی – کلیمی یا زرتشتی تغییر یابد .

 

فرم :

 

            فرم یا نمون برگ به صفحات حاوی اطلاعات گفته می شود که به صورت خروجی هایی مانند : کارنامه ، دفتر آمار و ... از سیستم به دست می آید .

 

ویرایش :

 

            عملی است که به صورت دستور ، برای یافتن اشکالات منطقی موجود در سیستم و محاسبات انجام می گیرد .

 

ویرایش در مشخصات سجلی ، نمرات و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 

 

 

ادامه ی مطالب در پستهای بعدی وبلاگ ارائه خواهد گردید 

 تاريخ : چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ | ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()