به نام خدا

برنامه ی امتحانات پایه ی سوم دوره راهنمایی تحصیلی استان اصفهان
در خرداد ماه ۸۵

 ایام هفته

تاریخ 

ساعت شروع : ۸ صبح 

دوشنبه 

 ۱/۳/۸۵

قرآن 

 چهارشنبه

۳/۳/۸۵ 

زبان انگلیسی 

شنبه 

۶/۳/۸۵ 

ریاضی و رسم 

دوشنبه 

۸/۳/۸۵ 

جغرافی 

چهارشنبه 

۱۰/۳/۸۵ 

عربی 

پنج شنبه 

۱۱/۳/۸۵ 

آمادگی دفاعی 

 شنبه

۱۳/۳/۸۵ 

علوم تجربی 

سه شنبه 

 ۱۶/۳/۸۵

تاریخ 

 پنج شنبه

۱۸/۳/۸۵ 

دینی 

 شنبه

۲۰/۳/۸۵ 

اجتماعی 

 دوشنبه

۲۲/۳/۸۵ 

حرفه و فن 

 چهارشنبه

۲۴/۳/۸۵ 

املا و انشا 

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره عمومیتاريخ : دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥ | ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()