١- با نوجوانان زمانی وارد گفتگو شوید که آنها آمادگی لازم را دارند.

2- در برابر خواستهای نادرست نوجوانتان مقاومت کنید.

3- از نوجوان خود نظر خواهی نمایید.

4- زمانی که می خواهید نوجوانتان را نصیحت کنید، موافقت اورا جلب نمایید.

5- به نوجوانتان نشان دهید که اورا به خاطر خودش دوست دارید.

(سیمرغ)تاريخ : پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ | ٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()