مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر(تکوینی)**قسمت ششم

الف- بایدها ونبایدهای ارزشیابی مستمر

*ارزشیابی مستمر باید متناسب با اهداف آموزشی باشد.

*وسیله ی سنجش در ارزشیابی مستمر نباید به پرسشهای کتبی وشفاهی محدود شود.

*ارزشیابی مستمر نباید در قالب آزمونهای کتبی هماهنگ ودر سطح منطقه انجام گیرد.

*ارزشیابی مستمر باید توام با افزایش اعتماد به نفس وتکریم شخصیت والای انسانی دانش آموزان باشد.

*ارزشیابی مستمر نباید تحت تاثیر نیازهای کاذب محیط قرار گیرد.

*ارزشیابی مستمر باید متناسب و هماهنگ با محتوی کتب درسی باشد.

*ارزشیابی مستمر باید همواره پیشرفتهای فراگیر را  بر جسته تر نشان دهد.

ب- نکات خاص در ارزشیابی مستمر

۱- ارزشیابی مستمر جزیی از فرایند آموزش است .

۲-ارزشیابی مستمر به فعالیتهایی منجر می شود که طراحی مراحل بعدی آموزش را

امکان پذیر می سازد.

۳-ارزشیابی مستمر در تمامی موضوعات درسی قابل اجرا می باشد.

۴-ارزشیابی مستمر دانش آموزان را در فرایند یادگیری خود سهیم می سازد.

۵- ارزشیابی مستمر توان خود ارزیابی را در دانش آموزان تقویت می نماید.

۶-ارزشیابی مستمر معلم را قادر می سازد تا:

    **به طور منظم دانش آموزان را در فعالیتهای گوناگون در نظر بگیرد.

    ** علایق دانش آموزان را شناسایی نماید.

    **اطلاعات کافی برای ارزیابی معتبر دانش آموزان را جمع آوری نماید. تاريخ : سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥ | ۸:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()