یادگیری زمینه ای

یادگیری زمینه ای، یادگیری و قابلیت های نظری در زمینه های گوناگون را از طریق محیط و شبیه سازی در زندگی واقعی توسعه می دهد.

آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور2

زمینه سازی برای یادگیری از اهمیت زیادی در توانایی

دانش آموزان در توسعه ی قابلیت های یادگیری و  اصول دانش موضوعی بر خوردار است. در واقع، دانش آموزان باید آنچه را به طور نظری می دانند عملی کنند. آن ها باید دانش موضوعی را به دانش عملی تبدیل کنند، تا بتوانند بین دانسته های نظری و عمل پیوند ایجاد کنند.

 

یادگیری انتقالی

یادگیری انتقالی فراگیرندگان را توانمند می کند تا چالش ایجاد کنند و نظام اعتقادی و الگو های رفتاری خود را به منظور تحقق بخشیدن به نیازها و فرصت های جدید و فایق آمدن بر نا توانایی ها و عقب ماندگی ها تغییر دهند. به طور اساسی، یعنی توان ایجاد چالش در نظریه های موجود برای پاسخ به دانش و شرایط محیطی جدید از طریق نو آوری به منظور ایجاد تغییرات فزاینده در یک نظریه ی غالب، یا چار چوب سازمانی، یا نظام علمی در آن ها ایجاد شود.،

مرکز یادگیری تبیانتاريخ : چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩ | ٩:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()