سواد اطلاعاتی را می توان به منزله ی توان دانش آموزان و معلمان برای کاربرد اثر بخش فناوری های اطلاعاتی به منظور یافتن، گزینش و کاربرد اطلاعات برای خلق و آفرینش دانش و بصیرت جدید از طریق این موارد تعیین کرد:

- کاربرد خدمات رایانه ای با هدف جست و جو و یافتن اطلاعات مرتبط در حوزه ی یادگیری های معطوف به هدف؛

- توان بازیابی اطلاعات با استفاده از رسانه ها و ابزار های گوناگون؛

- توان رمز گشایی اطلاعات به شکل های گوناگون متنی، گرافیکی و آماری؛


 ارزیابی انتقادی اطلاعات، شامل کاربرد تفکر سیستمی به منظور توسعه ی ارتباط زمینه های گوناگون دانش؛

- کاربرد های رایانه برای تجزیه و تحلیل، نگارش، ارائه و ارتباط اطلاعات برای خلق دانش و بصیرت جدید؛

- کاربرد فناوری اطلاعات برای آفرینش و نو آوری؛

- کاربرد شبکه های یادگیری مشارکتی در اشاعه و به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات.

 

دانش آموزان با به کار گیری فناوری اطلاعات و توسعه ی سواد اطلاعاتی به شهروندان مؤثری تبدیل خواهند شد. معلمان نیز در جامعه ی دانایی محور در نقش تسهیل گران یادگیری باید بتوانند مهارت های خود و دانش آموزان را با توسعه ی سواد اطلاعاتی، ارتقا بخشندتاريخ : یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩ | ٧:٤٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()