مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر(تکوینی)**قسمت پنجم

اصول حاکم بر ارزشیابی تکوینی

(مستمر)

از دیدگاه بلک وویلیامز

ارزشیابی مستمر بخشی از فرایند یادگیری است.

شیوه ی یادگیری دانش آموزباید کانون توجه فرایند سنجش وارزشیابی قرار گیرد.

ارزشیابی مستمر در مرکز فعالیتهای کلاسی قرار گیرد.

ارزشیابی مستمر باید سازنده وحساس باشد.

ارزشیابی مستمر باید رغبت یادگیری را در دانش آموزان افزایش دهد.

دانش آموز باید توصیه های سازنده برای پیشرفت دریافت کند.

ارزشیابی مستمر باید برکلیه جهات موفقیت دانش اموز اشراف داشته باشد.تاريخ : شنبه ٥ فروردین ۱۳۸٥ | ٩:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()