نمون برگ ارزیابی معلم از پوشه کار:

این نمون برگ توسط معلم ماهیانه و با توجه به دروسی که در آن ماه انجام داده، موارد آن نوشته می شود و سپس فعالیت های دانش آموز در آن ماه را ارزیابی می کند و این فرم را در آخر پوشه ی کار دانش آموز قرار می دهد.

نام درس

نام و نام خانوادگی:                              ماه:

مقیاس ها

 

ملاک ها

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

بخوانیم بنویسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنـر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدیه های آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩ | ۸:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()