فراورده‌ای :
یعنی  پوشه کار بهترین کارها . که برای نشان دادن موفقیت‌های یادگیرنده تنظیم می گردد . 
فرایندی :
 پوشه کاری ست  که به منظور معرفی رشد پیشرفت دانش آموز به کار می رود .
فراورده‌ای - فرایندی :
 در این پوشه کار ، منتخبی از کار های دانش آموز ، (به انتخاب دانش آموز و معلم ) به منظورارائه تصویری از موفقیت‌ها و، رشد و پیشرفت او ، گرد آوری و گلچین می گردد . در واقع این نوع از پوشه کار مد نظر ارزشیابی کیفی توصیفی می باشد .


تاريخ : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ | ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()