تعریف: کتاب هایی هستند که برای دانش افزایی دانش پایه( ریاضی ) معلمان تهیه می شوند. معلم با توجه به سطح تحصیلات و ارتباط خود با پایه تحصیلی و ریاضیاتی که آموزش می دهد، نیاز دارد ابتدا دانش پایه خود رادر آن موضوع خاص بالا ببرد و سپس در آموزش آن به دانش آموز بکوشد. این کتاب ها برای تأمین این نیاز معلمان تهیه می شوند.مصداق های کتاب های دانش افزایی ریاضی معلم: کتاب هایی هستند که محتوای آن ها بر اساس دانش پایه ریاضی و مرتبط با درس های ریاضی آموزش عمومی است و با هدف افزایش دانش پایه ریاضی معلم تهیه می شوند. برای مثال، وقتی آموزش مفهوم عدد در پایه اول دبستان براساس نظریه مجموعه هاست، معلم کلاس اول باید دانش ریاضی مرتبط با این روش آموزش را بداند.


هدف ها

 - ارائه اطلاعات دانش پایه ریاضی برای افزایش دانش علمی معلمان و موضوعات تدریس 

- بهبود وضعیت علمی معلمان، متناسب با سطحی که ریاضیات آموزش می دهند

- به روز کردن اطلاعات معلمان، یادآوری مطالب و مفاهیمی که قبلاً خوانده اند و آشنا کردن آن ها با بیان اصطلاحات و واژه های جدید

- وجود منابعی برای معلمان تازه کار.

ویژگی ها و معیارهای ارزش گذاری

- ضمن این که عاری از غلط های عملی است دانش علمی متناسب با سطح آموزش ریاضی را در اختیار معلم قرار می دهد.

- بیان آن برای معلم ساده و قابل فهم است و همچنین معلم را درگیر انجام فعالیت می کند.

- از ارائه  یکسویه مفاهیم پرهیز می کند و ضمن فعال کردن معلم، توجه بیش تری به تعمیق و بسط مفاهیم دارد.

- مواد و منابع تکمیلی و مورد نیاز معلم را معرفی می کند.

- در خصوص موضوع های ریاضی که معلم تدریس می کند، محتوای تکمیلی را در اختیار او قرار می دهد؛ ازجمله تاریخچه، سرگرمی های مناسب، معرفی دانشمندان و شگفتی ها و زیبایی ریاضی.تاريخ : شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ | ٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()