تعریف:کتاب هایی هستند که به ارائه اطلاعات فراتر از چارچوب های کتاب و برنامه درسی می پردازند و می توانند به عنوان منبع و مرجع مورد استفاده دانش آموزان قرار گیرند. این کتاب ها خود آموز هستند و برای تکمیل و یا توسعه  برنامه درسی مصوب تولید می شوند. ویژگی بارز آن ها، قصد مؤلف مبنی بر تدوین یک اثر آموزشی است که در این راه امکان دارد از قالب های گوناگون متنوع بهره بگیرد.

 


مصداق های کتاب های دانش افزایی و تکمیلی کتاب هایی هستند که ضمن توضیح درس، حل مثال ها، ارائه فعالیت، نمونه سؤال ها و تمرین ها، با هدف تدریس و آموزش تهیه می شوند و جنبه آموزشی آن ها، بر تمرین غالب است. در ارائه تدریس و آموزش ممکن است از قالب های فعالیتی مانند شعر، داستان، سرگرمی، بازی و یا انتقال یک سویه و ارائه اطلاعات استفاده شده باشد؛ ولی باز هم آنچه بارز است، تأکید بر آموزش و ارائه  محتواست.

کتاب های دائرة المعارفی و واژه نامه های ریاضی نیز شامل همین نوع کتاب ها می شوند. در هر صورت، کل کتاب هایی که دایره اطلاعات ریاضی دانش آموز را تکمیل می کنند و یا توسعه می بخشند، در این حوزه قرار می گیرند.

 هدف ها

 - ارائه مجموعه ای مدون از دانش در حوزه ریاضی و متناسب با مخاطبان 

- پاسخ مناسب به کنجکاوی های مخاطبان درباره ریاضیات، کاربرهای آن، ارتباط باسایر علم ها و تکمیل محتوای برنامه درسی

- فراهم کردن فرصتی مجدد برای آموزش تکمیلی و جبرانی محتوای کتاب های درسی 

- فراهم کردن زمینه های جدید در چارچوب برنامه درسی ریاضیات و ارائه مطالب محتوای جدید

- پاسخگویی به برخی نیازهای اطلاعاتی بر انگیخته شده به هنگام مرور برنامه های درسی

- ارائه محتوای تکمیلی برای برنامه درسی و پر کردن خلأهای احتمالی و یا بیان محتوای درس ها با روش های دیگر و همچنین بسط مطالب مطرح شده

- ارائه محتوا، مفاهیم و اطلاعاتی که به مجموعه  دانش ریاضی دانش آموز افزوده می شود

ویژگی ها و معیارهای ارزش گذاری

- در چارچوب برنامه درسی مصوب باشد و آن را تکمیل، تأیید و تقویت کند.

- قالب فعال داشته باشد و با دانش آموز تعامل برقرار کند.

- از ارائه یک سلسله اطلاعات پرهیز کند و صرفاً انتقالی نباشد.

- شکل ارائه محتوا جذاب باشد

- کنجکاوی و تفکر دانش آموز را تحریک کند و بر علاقه و نشاط او نسبت به ریاضی بیفزاید.

- به رشد سواد علمی و فناورانه دانش آموز کمک کند.

- می تواند به عنوان مرجع و منبع مورد استفاده دانش آموز قرار گیرد و روحیه جست و جوگری و تحقیق را در او تقویت کند.

- از ارائه تعریف ها، خلاصه و دسته بندی کردن مفاهیم پرهیز کند، دانش آموزان را به سرعت به قواعد و دستورهای ریاضی نرساند و بیان کتاب، قاعده ای نباشد.

- برای کارهای گروهی زمینه سازی و حس همیاری و تعاون را تقویت کند.

- کاربردهای ریاضی را در زندگی روزمره و در ارتباط با سایر علوم آشکار سازد.

- بر آموزش مهارت های ریاضی تأکید و آن ها را تقویت کند.

- ارتباط درونی ریاضیات و شبکه مفهومی مفاهیم و محتوا را برای دانش آموز قوت بخشد و گسترش دهد.تاريخ : دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩ | ۸:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()