تعریف :کتاب هایی هستند که به منظور تعمیق، توسعه و تثبیت یادگیری و در چارچوب برنامه درسی مصوب تهیه می شوند و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان، فرصت های جدیدی بر حسب نیازهای متفاوت آن ها ایجاد می کنند.

مصداق های کتاب های " کارو تمرین": هر کتاب با نام دفتر تمرین، کتاب کار، نمونه سؤال، سؤال های طبقه بندی شده، سؤال های امتحانی و نیز کتاب هایی که بعد از یک خلاصه درس ( بدون قصد تدریس )، تمرین های زیادی ارائه می دهند، شامل این طبقه بندی می شوند.

آن چه این کتاب ها را از سایر کتاب ها متمایز می کند، هدف اصلی آن، یعنی ایجاد فرصتی برای تمرین آموخته هاست و نه تدریس جدید و یا آموزش مجدد. هرکتابی که در آن چنین هدفی پر رنگ تر باشد، دراین طبقه قرار می گیرد.


هدف ها

 - تعمیق آموخته های دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب و برنامه  درسی

-  ایجاد زمینه برای تقویت مهارت ها و نگرش ها

- ایجاد فرصت تازه برای آموزش مجدد، تمرین آموخته ها و توسعه و غنی سازی آموزش برای مخاطبان گوناگون

- تکمیل محتوای برنامه درسی، از جمله ذکر مثال های کاربردی در زندگی روزمره، کاربرد در سایر علوم، پرورش مهارت های اجتماعی، هنری و خلاقیت

- استحکام واستمرار بخشیدن به فرایند یادگیری دانش آموزان

- فراهم ساختن فرصت و زمینه برای ارزش یابی مرحله ای و تکوینی دانش آموزان به وسیله معلم 

-  ایجاد تنوع در ارائه تمرین ها، به طوری که از آموزش کلیشه ای و یادگیری صوری به یادگیری درونی و عمیق کمک کند.

 ویژگی ها و معیارهای ارزش گذاری

 - برای سطرها و هدف های گوناگون یادگیری ( دانشی، مهارتی و نگرشی ) تمرین و فعالیت داشته باشد.

- سؤال های واگرا در جهت پرورش و تقویت خلاقیت دانش آموزان داشته باشد.

- از سؤال های تکراری، یکنواخت و کلیشه ای پرهیز کرده و اصل را بر تکرار نگذاشته باشد.

- با سر فصل های برنامه درسی هماهنگی داشته باشد و برنامه را تقویت وتکمیل کند.

- فرصت هایی برای کاربرد یافته های علمی در میدان عمل فراهم سازد.

- ضمن توجه به یادگیری مشارکتی، برای کارهای گروهی و همیاری و تعاون، فرصت هایی فراهم کند

- انواع فعالیت های متنوع از جمله: رسم شکل، تکمیل جدول، طراحی و ساخت وسایل، رسم نمودار و جدول و پازل، فعالیت های علمی و کارورزی و هنری و ... داشته باشد.

- مهارت های تفکر را تقویت و فرصت هایی برای اندیشیدن و فکر کردن فراهم کند.

- مخاطبان را با معماها، پرسش ها و مسأله هایی مواجه کند؛ به طوری که دانش آموزان برای طی کردن روش علمی و حل مسأله و معماها، انگیزه داشته باشند.

- ارتباط درونی ریاضی و ارتباط ریاضیات با سایر درس ها و علوم وزندگی روزمره را تبیین کند.

- از ارائه نمونه سؤال های امتحانی سال های قبل پرهیز کند و آموزش را در خدمت ارزش یابی قرار ندهد.

- بر سؤال های چند گزینه ای در سطح آموزش عمومی تأکید نکند و فرهنگ تست زدن را ترویج ندهد.

- در ارائه سؤال ها وتمرین ها از قالب های جذاب مثل بازی و سرگرمی استفاده کند.

- با در نظر گرفتن تفاوت ها وتوانایی های فردی دانش آموزان، تمرین ها و مسأله های مناسب با سطح های گوناگون داشته باشد.تاريخ : شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩ | ٧:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()