هر رسانه، فارغ از نوع و هدف آن، به طور قطع به خواننده خود اطلاعاتی می دهد و یا تجربه ای می آموزد. کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. هر کتابی که به بازار می آید، بی تردید پیامی آموزشی – چه مثبت و چه منفی، چه کم و چه زیاد – در بر دارد. با این تعریف وسیع و گسترده، تمام کتاب ها " آموزشی" هستند. اما اگر بخواهیم این تعریف کلی را تخصصی تر کنیم، می توانیم کتاب های آموزشی ریاضی را به صورت زیر تعریف کنیم:

" کتاب های آموزشی ریاضی، کتاب هایی هستند که به منظور فراهم کردن زمینه های ایجاد انگیزه آموزش جبرانی، افزایش دانش و سواد علمی، پرورش مهارت ها، ارتقای یادگیرنده و تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری، چه براساس برنامه رسمی مصوب درسی و چه در کنار برنامه درسی، به منظور گسترده کردن و یا تکمیل برنامه درسی تولید می شوند."

بنابر این، کتابی آموزشی است که یا به تأیید و تقویت برنامه درسی می پردازد یا با توجه به زمینه های آموزشی که برنامه  درسی فرصت پرداختن به آن ها را نداشته است، یا درنظر گرفتن هدف های آموزشی خاص برای مخاطبان ویژه و بر حسب علاقه  آن ها تهیه می شود.

(رشد جوانه، ویژه نامه سومین جشنواره کتاب های آموزشی خسرو داودی )تاريخ : پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩ | ۸:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()