5. اهمیت و درک یک گفت‏وگوی خوب را در دوستی و ارتباط با دیگران، با راهبردهای زیر به دانش‏آموزان آموزش دهید.

 الف)‏ راهبردهای گوش دادن:

به صحبت های او گوش فرا دهید

*‏ هنگامی که طرف مقابل سخن می‏گوید نگاه چشم در چشم داشته باشید تا صحبت‏های او را بهتر متوجه شوید و از این طریق به طرف مقابل می‏گویید که صحبت‏های شما را گوش می‏دهیم.

* هنگام گوش دادن به حالات فیزیکی صورت و بدن گوینده نگاه کنید. مثلا" چه ‏موقع لبخند می‏زنند، چه ‏موقع ابروهایشان درهم می‏رود.

* برای این‏که به گوینده نشان دهید حرف او را گوش می‏دهید و می‏فهمید. سر خود را تکان دهید و یا از عبارت‏های کلاس مثل خوب، اووم، بعد چی شد؟ پس؟ چه نظری درباره‏ی این مسأله داری؟ استفاده کنید تا او را تشویق به ادامه صحبت کردن نمایید.

* سخن طرف مقابل را دنبال کنید.


* هنگامی که به سخن دیگران گوش می‏دهید به آن‏ها احترام بگذارید چه از آن‏ها خوش‏تان بیاید و چه نیاید.

* اگر سؤالی به ذهنتان رسید بپرسید تا حرف‏های دیگران را بهتر بتوانید بفهمید و آن‏ها را درککنید.

* هنگام گوش دادن به احساسات طرف مقابل توجه کنید وعکس‏العمل مناسب نشان دهید. مثلا": اگر موضوعی شاد تعریف می‏کنند، لبخند بزنید. اگر فرد با ناراحتی حرف می‏زند، به او بگویید این مسأله تو را ناراحت کرد.

* اجازه دهید تا طرف مقابل حرف‏هایش تمام شود، سپس شما صحبت کنید. به عبارت دیگر حرف طرف مقابل را قطع نکنید. از این طریق ارتباط مؤثر شکل می‏گیرد.

* وقتی از رفتار طرف مقابل ناراحت می‏شوید به شکل خیلی محترمانه به او بگویید.

* خود را جای طرف مقابل بگذارید تا او را بهتر درک کنید.

*‏ طرف مقابل را مسخره و تحقیر نکنید.

* وقتی با کسی صحبت می‏کنید به حریم شخصی تا جایی نزدیک شوید که او احساس راحتی کند.

 

صحبت کردن دو نفر با هم

ب)‏ راهبردهای سخن گفتن:

*‏ هنگام سخن گفتن به شنونده نگاه کنید تا شنونده بهتر گوش دهد و آن را بفهمد.

* هنگام سخن گفتن با دیگران تکان نخورید و از جایتان حرکت نکنید.

* در مورد یک موضوع صحبت کنید و از این شاخه به آن شاخه نپرید. پراکنده‏گویی باعث می‏شود که دیگران متوجه صحبت‏های شما نشوند.

* حرف‏های خود را واضح و مستقیم بیانکنید.

* هنگام سخن گفتن صداباید واضح و مناسب باشد، نه بسیار بلند و نه بسیار آرام.

* هنگام صحبت کردن نوبت را رعایت کنید.

* به دانش‏آموزان بیاموزید هنگام سخن گفتن از زبان بدن مانند حالت صورت، حرکات بدن، حالت دست‏ها و.. استفاده کنند.

* هنگام صحبت بین آن‏چه می‏گویند و حرکت‏های بدن، هماهنگی وجود داشته باشد. این هماهنگی نشانگر صداقت است مثلا" وقتی ابروهای فرد گره خورد و اظهاری دارد که ناراحت نیست رفتار غیرصادقانه از خود نشان داده است.

* هنگام سخن گفتن احساسات و عواطف و نظرات خود را به فرد شنونده از طریق زبان بدن نشان دهید مثلا" وقتی خوشحالید لبخند بزنید. حرکات و زبان بدن می‏تواند پیام‏های مثبت و منفی به همراه داشته باشند. مثلا" لبخند زدن پیام مثبت و اخم کردن یک پیام منفی است.

* هنگام صحبت کردن با طرف مقابل از جملات مثبت استفاده کنید.

* هنگام صحبت کردن از سخنرانی نمودن، تهدید و قضاوت کردن درباره‏ی طرف مقابل بپرهیزند.

* هنگام سخن گفتن از کلمه‏ی «من» برای انتقال احساسات خود به شنونده استفاده کنید. مثلا" «من خوش‏حال شدم که با من همراه شدی».

* هنگام صحبت کردن به جای برچسب زدن به شنونده از احساسات و خواسته‏های خود استفاده کنند. مثال:

توصیف احساس:

به‏جای «تو خیلی حواسپرتی» بگویید «از این‏که بی‏دقتی کردی ناراحت شدم»

توصیف رفتار:

به‏جای «به برگه‏ی من نگاه نکن، همیشه تنبلی و درس نمی‏خوانی» بگویید.

«دلم نمی‏خواهد از روی من بنویسی، چون جواب‏هایمان مثل هم می‏شه».

*‏ هنگام صحبت کردن به خود احترام بگذارید و اجازه ندهید طرف مقابل به حریم خصوصی‏تان وارد شود.تاريخ : پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩ | ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()