توجه:

برای دیدن وچاپ سوالات ؛ روی صفحات سوال وپاسخ آنها؛کلیک نمائید.

۱-نمونه سوالات قران خرداد۸۶

صفحه۱         صفحه۲          پاسخ سوالات

 

۲-نمونه سوالات دینی خرداد۸۶

صفحه۱         صفحه۲         صفحه۳         پاسخ سوالات

 

۳-نمونه سوالات عربی خرداد۸۶

صفحه۱        صفحه۲        صفحه۳          صفحه۴     پاسخ سوالات صفحه۱   پاسخ سوالات صفحه۲

 

۴- نمونه سوالات املای فارسی خرداد۸۶

متن املا

 

۵-نمونه سوال انشای فارسی ونگارش خرداد۸۶

صفحه۱          صفحه۲

 

 

۶-ریاضی ورسم خرداد۸۶ 

صفحه۱       صفحه۲       صفحه۳      صفحه۴      صفحه۵                پاسخ سوالات

 

۷-علوم تجربی خرداد۸۶

صفحه۱    صفحه۲    صفحه۳    صفحه۴      پاسخ سوالات

 

۸-جغرافی خرداد۸۶

صفحه۱    صفحه۲     صفحه۳    پاسخ سوالات

 

۹-تاریخ خرداد۸۶

صفحه۱    صفحه۲     صفحه۳     پاسخ سوالات

 

۱۰-اجتماعی خرداد۸۶

صفحات ۱و۲      پاسخ سوالاتتاريخ : چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦ | ٧:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()